Podnosili składki, aż w końcu wyszli na swoje? Ubezpieczyciele wreszcie zarobili na OC

Wynik techniczny towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń OC wyniósł w I kwartale br. 85 mln zł. To pierwszy dodatni wynik od 2013 r.

Takie dane podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych podał Paweł Sawicki, dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Należy jednak zwrócić uwagę, że dodatni wynik w jednym kwartale nie musi oznaczać od razu odwrócenia się trendu i dalszych wzrostów w kolejnych kwartałach. Przykładowo, w 2013 r. ubezpieczyciele po trzech kwartałach mieli zyski z OC na poziomie ponad 100 mln zł, a i tak cały rok zakończyli na minusie.

Jak wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń i Komisji Nadzoru Finansowego, ostatnim rokiem, w którym towarzystwa ubezpieczeniowe nie traciły na ubezpieczeniach OC, był rok 2006. Potem co roku ubezpieczyciele dokładali do interesu. W 2015 i 2016 r. straty techniczne na ubezpieczeniach OC przekraczały po 1 mld zł.

wynik techniczny tow. ubezp. na OCwynik techniczny tow. ubezp. na OC źródło: PIU

Ubezpieczyciele przez lata byli uwikłani w wojnę cenową, przez 10 lat z tytułu nierentownych ubezpieczeń OC stracili blisko 7 mld zł. To właśnie z tego powodu w 2015 i 2016 r. składki OC tak mocno rosły. PIU podaje, że w 2016 r. towarzystwa ubezpieczeniowe zebrały łącznie składki na kwotę ponad 11,6 mld zł, czyli aż o 39 proc. wyższą niż w 2015 r. Jednak wielu kierowców alarmowało, że im składki „skoczyły” nawet o 50 czy 100 proc.

Inną (a jak mówi branża – główną) przyczyną podwyżek jest znaczny wzrost wypłacanych odszkodowań i świadczeń na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach (oraz ich rodzin). Taki stan rzeczy tłumaczony jest m.in. uchwałami Sądu Najwyższego zwiększającymi zakres ochrony, wytycznymi KNF standaryzującymi procedury likwidacji szkód czy orzecznictwem sądowym pozwalającym członkom rodzin poszkodowanych na ubieganie się o odszkodowania nawet po kilkunastu latach. 

.. źródło: KNF

Na odszkodowania wypłacone z polis OC w 2016 r. ubezpieczyciele wydali o ok. 1 mld zł więcej niż rok wcześniej. Mniej więcej tyle wyniosła strata towarzystw na tym segmencie w zeszłym roku.

Tymczasem porównywarka ubezpieczeń komunikacyjnych Ubea.pl przyniosła niedawno lekko krzepiące dane – składki ubezpieczeń OC w kwietniu spadły w zestawieniu z marcem, średnio o niespełna 2 proc. Jednak licząc od początku roku, i tak ceny tych polis są wyższe przeciętnie o 10 proc.

Więcej o: