Minister Macierewicz obiecuje kolejne podwyżki w wojsku. Ale nie dla żołnierzy

MON planuje podwyżki dla pracowników cywilnych wojska. W latach 2018-2019 wynagrodzenia mają rosnąć o około 5 proc. rocznie.

O podwyżkach dla cywilów pracujących w MON pisze "Rzeczpospolita". Przypomina, że w ubiegłym roku wynagrodzenie pracownika cywilnego wojska wyniosło ok. 3576 tys. zł brutto, co stanowiło 78,3 proc. przeciętnego uposażenia żołnierza zawodowego.

Z ujawnionych badań wynika, że 3/4 cywilów pracujących dla wojska utrzymuje płynność finansową tylko dzięki oszczędnemu trybowi życia, a 68 proc. ma długi.

Teraz resort obrony chce zmniejszyć tę dysproporcję i w latach 2018-2019 planuje zwiększać wynagrodzenie pracowników cywilnych w tempie 5 proc. rocznie.

Dodatkowo resort planuje zatrudnić dodatkowe 1000 pracowników, co związane jest z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również ze stacjonowaniem w Polsce wojsk sojuszniczych NATO. Macierewicz planuje również zwiększenie liczebności żołnierzy Sił Zbrojnych do 200 tys. osób, co wymusi kolejne zatrudnienia.

165 zł podwyżki

W maju ponad 44 tys. pracowników resortu otrzymało podwyżkę wynagrodzenia wraz z premią w łącznej kwocie 165 zł brutto z wyrównaniem od 1 stycznia br. Podniesione zostały również inne stałe składniki wynagrodzenia, w tym dodatek za wysługę lat.

Decyzją Antoniego Macierewicza na podniesienie wynagrodzeń w 2017 roku MON przeznaczy ponad 110 milionów złotych. Resort przypomina, że w tym i poprzednim roku pracownicy otrzymali w sumie średnio 450 zł podwyżki.

Zobacz też: Były GROM-owiec: Żołnierz ma prawo być dobrze dowodzony

Więcej o: