Posłowie PiS podniosą nam ceny paliw w wakacje? "Rz": szykuje się podwyżka opłaty paliwowej

Podniesienie opłaty paliwowej to element poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który w najbliższych dniach ma trafić do marszałka Sejmu - dowiedziała się "Rzeczpospolita".

Według gazety, opłata ma wzrosnąć o 20 groszy na litrze, przez co ceny paliw wzrosłyby o blisko 25 groszy na litrze (z VAT). Środki zebrane w ten sposób - według szacunków około 5 mld złotych rocznie - miałby zostać przekazane w połowie do nowego funduszu, z którego będą finansowane inwestycje drogowe samorządów (na przykład obwodnice miast), a w połowie do Krajowego Funduszu Drogowego, który przeznaczony jest dla inwestycji w drogi krajowe.

"Rzeczpospolita" pisze, że wyższa opłata paliwowa może wejść w życie jeszcze latem tego roku.

Jak na razie, w tym roku, zgodnie z obwieszczeniem ministra infrastruktury i budownictwa, opłata paliwowa wynosi:

- 129,41 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;

- 288,05 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;

- 159,71 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Nie była ona zmieniana od trzech lat, choć już w ubiegłym roku pojawiały się głosy, że należy ją podnieść.

Ceny paliw w Polsce zależą od kilku czynników, nie tylko ceny ropy naftowej czy kursu złotego wobec dolara (w tej walucie rafinerie rozliczają zakupy). Ponad połowę ceny litra paliwa stanowią różne podatki i opłaty, jak widać to na wyliczeniach ekspertów BM Reflex przygotowanych dla obecnej średniej ceny paliw w Polsce:

Co składa się na cenę paliwa w Polsce?Co składa się na cenę paliwa w Polsce? gazeta.pl / źródło: BM Reflex

+++

Więcej o: