Niepokojące sygnały z polskiego rynku pracy. Nagle wzrosło bezrobocie wśród osób młodych

Rafał Hirsch
W tym samym dniu w dwóch osobnych publikacjach pojawiły się dane, które pokazują, że sytuacja na polskim rynku pracy się zmienia. Niewykluczone, że rozgrzany w ostatnich latach rynek zaczyna stygnąć.

Po pierwsze według najnowszych danych Eurostatu w Polsce w maju wzrosła stopa bezrobocia wśród osób do 25. roku życia. Nie chodzi o to, że jest wysoka. To nadal prawie że rekordowo niskie bezrobocie młodych w Polsce. Chodzi tylko o to, że przestała spadać.

Stopa bezrobocia dla osób poniżej 25 roku życia w Unii EuropejskiejStopa bezrobocia dla osób poniżej 25 roku życia w Unii Europejskiej dane: Eurostat

Wzrost jest minimalny, zaledwie o jedną dziesiątą punktu procentowego, ale to pierwszy taki wzrost od blisko roku. Ostatni raz stopa bezrobocia osób młodych rosła w lipcu 2016.  

Sam ten fakt nie jest jednak sam w sobie niepokojący.  Stopa bezrobocia osób młodych zaczęła spadać w styczniu 2013 roku od poziomu 27,8 procent i doszła miesiąc temu do poziomu 14 procent. Przez ten czas miały miejsce trzy dwumiesięczne okresy wzrostu tej stopy (styczeń-luty i wrzesień-październik w 2015 i czerwiec-lipiec w 2016). Obecny podskok z 14 do 14,1 procent nie musi więc oznaczać zmiany trendu. Ale warto się temu przyglądać. 

Tym bardziej, że w opublikowanym dwie godziny wcześniej raporcie PMI na temat aktywności gospodarczej w polskim sektorze przemysłowym można znaleźć takie ciekawe zdanie: 

W czerwcu ponownie wzrósł poziom zatrudnienia, aczkolwiek w najwolniejszym tempie od 34 miesięcy. 

Czyli polskie firmy nadal zatrudniają nowych pracowników. Ale w każdym z miesięcy pomiędzy sierpniem 2014, a majem 2017 zatrudniały ich więcej. 

To też nie jest jednoznacznie zła informacja – wciąż przecież mamy do czynienia ze wzrostem zatrudnienia, a nie ze spadkiem. Poza tym to tylko sektor przemysłowy, te dane nie obejmują usług. Ale skoro tempo wzrostu zatrudnienia w przemyśle jest najniższe od blisko trzech lat, to temu też warto się przyglądać. 

Trend wyraźnego spadku bezrobocia trwa w Polsce nieprzerwanie już cztery lata. Stopa bezrobocia dla całej gospodarki jest na poziomie 4,8 procent, a dla osób powyżej 25 roku życia na poziomie zaledwie 4 procent. Niższą stopę bezrobocia w Europie mają tylko Niemcy wraz z Czechami i Węgrami oraz Wielka Brytania i malutka Malta.

Stopa bezrobocia w krajach UE w maju 2017Stopa bezrobocia w krajach UE w maju 2017 dane: Eurostat

Sytuacja jest więc bardzo dobra. Ale niestety stopa bezrobocia nie może spaść poniżej zera, więc im niżej się ona znajduje, tym większe prawdopodobieństwo, że pozytywny trend na rynku pracy ulegnie zahamowaniu. Wtedy jedyną metodą na dalszy wzrost gospodarczy pozostanie zwiększanie wydajności tych, którzy już pracują. A to można osiągnąć głównie dzięki inwestycjom i innowacjom poprawiającym na przykład organizację pracy.

Moment, w którym takie inwestycje staną się koniecznością jest coraz bliżej. Dlatego dzisiejsze dane chociaż same w sobie nie są przełomowe, to wyglądają bardzo interesująco.

Więcej o: