Kolejna karuzela VAT rozbita. Wyłudzili 140 mln zł. Urzędnicy podają powód sukcesu

Robert Kędzierski
Urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej z Przemyśla informują o rozbiciu szajki przestępców, którzy obracając fikcyjnymi fakturami wyłudzili z budżetu państwa 140 mln zł. Podają konkretną przyczynę kolejnego sukcesu.

Podkarpacki Urząd Celno-Skarbowy w Przemyślu pod nadzorem warszawskiej prokuratury dokonali rozbicia kolejnej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Tym razem doprowadzono do zatrzymania trzech osób, które fikcyjnie obracając produktami spożywczymi pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w Polsce, Czechach i Niemczech doprowadziły budżet państwa do strat w wysokości 140 mln zł. 

Czytaj też: Polski budżet odnotował miliardy nadwyżki. Skąd się wzięła?

Mechanizm wyłudzenia wyglądał następująco. Najpierw podmiot działających w Czechach, pełniący rolę „bufora", deklarował nabycia towarów od podmiotu polskiego. Następnie dostawy były kierowane do kolejnego „bufora" mającego siedzibę na terenie Niemiec. Nabywca w ramach transakcji trójstronnych deklarował sprzedaż towarów do Polski. Kolejnym ogniwem przepływu faktury był tzw. „znikający podatnik", który z kolei był dostawcą „brokera".„Znikający podatnik" nie odprowadzał do Skarbu Państwa podatku VAT wykazywanego na fakturach, który rozliczany był przez kolejne podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw. I właśnie w tym momencie generowana była realna strata, bo urząd skarbowy nie odzyskał zwróconego wcześniej podatku. 

Urzędnicy podają konkretny powód udanej akcji wymierzonej w przestępców.

Konsolidacja administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej pozwala nam na skuteczniejsze działania w zwalczaniu przestępczości gospodarczej. Rozbicie tej grupy wyłudzającej VAT jest kolejnym widocznym sukcesem nowej służby".

- napisał młodszy inspektor Waldemar Chaba, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie cytowany przez Ministerstwo Finansów

Krajowa Administracja Skarbowa została powołana do życia w marcu tego roku. Scala ona urzędy skarbowe, kontrolę skarbową, służbę celną. W zamyśle rządu miało to ułatwić obsługę i kontrolę podatników, poprawić skuteczność kontroli, a także przyczynić się do poprawy ściągalności podatków oraz lepszej walki z przestępcami gospodarczymi. Nie brakuje jednak przykładów na to, że walka z przestępcami gospodarczymi powoduje poważne utrudnienia dla całkowicie legalnych firm.

Dochody budżetowe z podatku VAT w maju były o 13 procent większe niż w maju przed rokiem - wyniosły 11,65 mld złotych. m. in. dzięki zwiększeniu wpływów z podatków Ministerstwo Finansów oficjalnie potwierdziło, że budżet państwa na półrocze miał blisko 6 miliardów złotych nadwyżki.

Magazyn Porażka: Media kreują wyspy szczęśliwości, które dla wielu są po prostu nieosiągalne [NEXT TIME]

Więcej o: