Getin Noble Bank ukarany za reklamę kredytu. Klienci mogą dostać zwrot części odsetek

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Getin nie informował klientów wystarczająco precyzyjnie w reklamach jednego z kredytów.

Zgodnie z prawem informacje o kosztach kredytu konsumenckiego muszą być przedstawione w materiałach reklamowych w sposób wyraźny i zrozumiały. Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, materiały Getin Noble Banku reklamujące między kwietniem a grudniem 2015 roku kredyt konsolidacyjny "5% niższa rata", nie były dość precyzyjne.

Zastrzeżenia UOKiK wzbudziły zarówno ulotki, jak i reklamy telewizyjne czy te w internecie. Urząd uznał, że czcionka była zbyt mała, a czas wyświetlania informacji w spotach zbyt krótki.

Zastrzeżenia UOKiK wobec reklamy Getin Noble BankZastrzeżenia UOKiK wobec reklamy Getin Noble Bank / Źródło: UOKiK

- Materiały marketingowe powinny być dostosowane do nośnika, na którym są prezentowane. Wymagane prawem informacje powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, zrozumiały i dobrze widoczny. Na przedsiębiorcy ciąży szczególna odpowiedzialność, by dostosował swój przekaz do możliwości danego medium. Dlatego bank powinien dopilnować, by komunikat zawierający informacje wymagane przez ustawę o kredycie konsumenckim był w reklamie wyświetlany jak najdłużej i był jak najlepiej widoczny. Szczególnie, że siła oddziaływania reklamy na konsumentów jest znaczna - stwierdził prezes UOKiK, Marek Niechciał.

Urzędnicy UOKiK zbadali też sposób, w jaki Getin Noble Bank przedstawiał tzw. przykład reprezentatywny. Tu również znaleźli nieprawidłowości – bank zestawił dwa przykłady, ofertę z ubezpieczeniem i bez, co zdaniem UOKiK utrudniło konsumentom porównanie oferty Getin Noble Bank z ofertami innych banków. Tymczasem reprezentatywny przykład ma ułatwiać klientom porównywanie ofert różnych banków. UOKiK uznał to za naruszenie zbiorowych praw konsumentów i nałożył na Getin Noble Bank 1,7 mln złotych kary.

W ramach rekompensaty publicznej Getin Noble Bank obejmie każdego klienta, który skorzystał z oferty "5% niższa rata" obniżką oprocentowania o 0,5 punktu procentowego. A tym klientom, którzy skończyli już spłacać kredyt, odda odsetki za 6 ostatnich miesięcy spłacania kredytu.

Bank zobowiązał się poza tym do zrekompensowania klientom nieprecyzyjnych informacji w spotach telewizyjnych. Wyemituje w telewizji trzy 15-sekundowe spoty informację o decyzji UOKiK i umieści ją na własnych stronach internetowych. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna i Getin Noble Bank może się odwołać od niej do sądu.

Więcej o: