Komisja Europejska: Autostrada Wielkopolska musi zwrócić Polsce 895 mln zł plus odsetki

Operator autostrady A2 ma oddać państwu polskiemu nienależną rekompensatę - tak orzekła Komisja Europejska. Chodzi o spółkę Autostrada Wielkopolska SA, w której znaczące udziały ma Kulczyk Holding.

Według Komisji Europejskiej, Autostrada Wielkopolska SA (AW SA) dostała nadmierną rekompensatę od państwa polskiego. To, jak pisze KE, jest niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Teraz, zgodnie z orzeczeniem, spółka musi zwrócić 895 mln zł, czyli około 210 mln euro - plus odsetki.

Polska wypłaciła operatorowi A2 rekompensatę za utratę dochodów związaną ze zmianami w prawie. Ta rekompensata dotyczyła okresu od 1 września 2005 do 30 czerwca 2011 r. Chodziło o to, że do 2005 roku samochody ciężarowe musiały płacić i za przejazd autostradą, i za winietę. Potem prawo zmieniono, by zlikwidować podwójne pobieranie opłat. W związku z tym, państwo polskie postanowiło zrekompensować operatorom autostrad utracone przychody. Z każdym z operatorów prowadzono osobne uzgodnienia co do wysokości tej rekompensaty.

Potem jednak Polska uznała, że przy ustalaniu kwoty, AW wykorzystała nieaktualne dane, przez co zawyżono wysokość spodziewanych przychodów spółki w przypadku, gdyby do zmian w prawie nie doszło.

- Zdaniem Polski, przy zastosowaniu metody określonej w umowie zastosowano nieaktualne badanie dotyczące ruchu i przychodów. Zamiast skorzystać z najbardziej aktualnego badania z 2004 r., AW SA powołała się na badanie z 1999 r. W badaniu z 1999 r. oszacowano znacznie wyższy poziom ruchu i przychodów, a tym samym większą oczekiwaną rentowność - pisze Komisja w komunikacie.

Polska powiadomiła o tym Brukselę w sierpniu 2012 roku. KE przeprowadziła dochodzenie i potwierdziła ustalenia polskich władz. - Różnica między faktycznie wypłaconą kwotą rekompensaty a zaktualizowanym szacunkiem opartym na danych liczbowych z 2004 r. stanowi nieuzasadnioną korzyść gospodarczą AW SA, co narusza unijne zasady pomocy państwa - pisze Komisja.

- AW SA musi teraz zwrócić państwu polskiemu 895 mln złotych (około 210 mln euro) plus odsetki - zdecydowała KE. 

Spółka Autostrada Wielkopolska to operator autostrady A2. W spółce eksploatacyjnej 42,75 proc. udziałów ma Kulczyk Holding.

Zwróciliśmy się do spółki z prośbą o komentarz w tej sprawie. Czekamy na odpowiedź.

+++

Andrzej K. Koźmiński: Pracodawcy to nie są małe dzieci. To ludzie, którzy powinni dawać sobie radę [NEXT TIME]

Więcej o: