W Unii Europejskiej pracuje najwięcej ludzi w historii. Polska ma duży wkład do tego rekordu

Rafał Hirsch
Eurostat podaje, że padł rekord liczby osób zatrudnionych zarówno w strefie euro, jak i w Unii Europejskiej. Polska jest w pierwszej trójce państw, w których zatrudnienie rośnie najszybciej.

We wszystkich państwach Unii Europejskiej pracuje już 235,4 miliona osób. Z tego 155,6 miliona w strefie euro – podał Eurostat. Jedna i druga liczba są rekordowe.

Unia Europejska śrubuje rekordy zatrudnienia co kwartał od roku, a strefa euro od pół roku. Wcześniej przez blisko dziesięć lat europejski rynek pracy wychodził z kryzysu, który zaczął się w 2008 roku.

Zmiana liczby zatrudnionych w Unii EuropejskiejZmiana liczby zatrudnionych w Unii Europejskiej dane: Eurostat

Ponad poziom zatrudnienia osiągnięty na przełomie 2007 i 2008 roku udało się wybić dopiero w 2016 roku.

Zatrudnienie w drugim kwartale urosło w całej Unii o 0,4 procent w stosunku do pierwszego.  U nas rosło dwa razy szybciej – o 0,8 procent. Szybszy wzrost zanotowano tylko na Malcie (1 procent) i w Hiszpanii (0,9 procent).

Wzrost zatrudnienia w państwach UEWzrost zatrudnienia w państwach UE dane: Eurostat

W największych gospodarkach Europy zatrudnienie rośnie powoli: we Francji, Włoszech i w Niemczech o 0,3 procent, a w Wielkiej Brytanii (to ciągle jeszcze oficjalnie Unia Europejska) o 0,4 procent. Chorwacja, Łotwa, Estonia i Rumunia zaliczyły z kolei spadek liczby zatrudnionych.

W skali roku zatrudnienie w Unii w drugim kwartale urosło o 1,5 procent, a w Polsce o 1,9 procent. W tym ujęciu jesteśmy jednak dalej od europejskiej czołówki, bo dopiero na dziesiątym miejscu w Unii.