SKOK Wybrzeże zawieszony. KNF chce jego upadłości. "Głęboka niewypłacalność"

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność kolejnej SKOK. Ma też zamiar wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tej kasy. Według KNF SKOK Wybrzeże jest głęboko niewypłacalny.

Jak poinformowała Komisja w komunikacie, aktywa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” w Gdańsku nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Według stanu na 7 sierpnia, SKOK Wybrzeże miała ujemne fundusze własne, w wysokości (-) 36,5 mln zł oraz współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 39,12 proc., „co oznacza głęboką niewypłacalność” – podaje KNF.

Do kasy należy 15 tysięcy 670 członków, którzy na koniec lipca zgromadzili depozyty w wysokości łącznie 128,13 mln zł. Dziennikarz Gazety Prawnej Łukasz Wilkowicz policzył, że średnia wartość depozytu to 8,2 tys. zł – nieco więcej niż w przypadku ostatnich upadających kas.

Nie ma ratunku – kasy nie mogą, banki nie chcą

W SKOK Wybrzeże od 8 sierpnia na polecenie KNF działał zarządca komisaryczny. Kasa ta miała problemy finansowe od dawna. Kasa Krajowa w latach 2014-2016 udzieliła jej pomocy, która miała przywrócić stabilność. Jednak 11 sierpnia tego roku odmówiła dalszego wspierania.

KNF uznała, że żadna z pozostałych kas spółdzielczych nie będzie w stanie przejąć SKOK Wybrzeże i zapewnić bezpieczeństwo depozytów klientów. Przejąć kasy nie chciał też żaden krajowy bank.

W kolejnym etapie KNF powiadomiła Bankowy Fundusz Gwarancyjny, że SKOK Wybrzeże jest zagrożony upadłością. BFG odpisał, że nie ma przesłanek do przymusowej restrukturyzacji  „ze względu na brak spełnienia przesłanki interesu publicznego”.

Komisja Nadzoru Finansowego uznała więc, że „W związku z głęboką niewypłacalnością SKOK Wybrzeże oraz brakiem perspektyw restrukturyzacji tej Kasy jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy”.

Jej członkowie mogą teraz zgłosić się do BFG o wypłatę środków gwarantowanych. Bank w całości gwarantuje depozyty każdego deponenta do wysokości 100 tys. euro łącznie (bez względu na to, ile ma rachunków w tej SKOK).

SKOK Wybrzeże działa głównie w Trójmieście i okolicach – ma placówki m.in. w Gdańsku, Gdyni i Lęborku, ale także w Szczecinie, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie.

To kolejny upadający SKOK w tym roku. W czerwcu w podobnej sytuacji znalazła się SKOK Nike, a wcześniej SKOK Twoja i SKOK Wielkopolska.

+++

Współtwórca Comperia.pl: Samo bycie upartym jest bez sensu. Trzeba jeszcze pokory, mądrości i otwartości [NEXT TIME]

Więcej o: