UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia francuskich elektrociepłowni przez PGE. "Zagrożenie dla konkurencji"

W oficjalnym komunikacie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów czytamy, że zgłoszony w czerwcu wniosek o przejęcie przez Polską Grupę Energetyczną kontroli nad spółką EDF Polska budzi szereg zastrzeżeń. Rzecznik PGE już teraz zapowiada szybką odpowiedź na stanowisko UOKiK.

Po przeprowadzeniu skrupulatnego badania rynku największych przedsiębiorców działających w sektorze elektroenergetycznym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o swoich zastrzeżeniach dotyczących wspomnianej transakcji. Przy podejmowaniu ostatecznej decyzji skorzystano również z opinii Urzędu Regulacji Energetyki oraz Towarowej Giełdy Energii.

Zastrzeżenia UOKiK do koncentracji PGE i EDF PolskaZastrzeżenia UOKiK do koncentracji PGE i EDF Polska fot. UOKiK

Analiza UOKiK wykazała, że zgłoszona transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. Ponadto jak tłumaczy Michał Holeksa, wiceprezes urzędu:

Zwiększenie pozycji PGE może również spowodować spadek obrotów przez Towarową Giełdę Energii, co może negatywnie wpłynąć na rynek sprzedaży detalicznej.

W opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprzedaż prądu poprzez Towarową Giełdę Energii wpływa pozytywnie na ograniczenie siły największych podmiotów na rynku. Pozwala zatem kupować energię mniejszym spółkom. Duże przedsiębiorstwa energetyczne sprzedają na TGE coraz mniej prądu, zatem przejęcie EDF Polska przez PGE spowoduje dalszy spadek obrotów, co w rezultacie może utrudnić zakupy konkurentom.

Do sprawy odniósł się niemal natychmiast rzecznik PGE, zapewniając o szybkiej reakcji spółki na zastrzeżenia UOKiK i podjęciu dialogu w celu finalizacji zakupu EDF w Polsce.

Czytaj też: Transakcja za miliard euro? Polska Grupa Energetyczna kupuje elektrociepłownie od Francuzów

O podpisaniu wstępnej umowy zakupu aktywów francuskiej grupy EDF w Polsce (w tym ośmiu elektrociepłowni i jednej dużej elektrowni) informowaliśmy w pierwszej połowie maja. Z anonimowego źródła Pulsu Biznesu wynika, że PGE jest gotowa zapłacić za aktywa EDF 1 mld euro.

Voelkel: W nowoczesnych firmach nie potrzebujemy ludzi, którzy nastawieni są na indywidualny cel [NEXT TIME]

Więcej o: