Produkcja pozytywnie zaskoczyła analityków. To może oznaczać mocny wzrost PKB w III kwartale

Jak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa w sierpniu urosła w Polsce o 8,8 proc. rok do roku. Eksperci przewidywali 5,9-procentowy wzrost. Te mocne dane mogą ich zdaniem oznaczać, że wzrost PKB w III kwartale może wynieść nawet ponad 4,5 proc.

Jak podał we wtorek GUS, produkcja przemysłowa w Polsce w sierpniu wzrosła o 8,8 proc. rok do roku (rynkowy konsensus 5,9 proc.) oraz 5,9 proc. w stosunku do lipca br. (przy konsensusie 3,6 proc.). W okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. produkcja była wyższa o 6,2 proc. w porównaniu z pierwszymi ośmioma miesiącami 2016 r.

„Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 8,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,2 proc. wyższym w porównaniu z lipcem br.” – czytamy także w komunikacie GUS.

W stosunku do sierpnia ub.r., wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu. Spadki odnotowano m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 11,1 proc. czy w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 1,4 proc.

Rośnie także produkcja budowlano-montażowa – aż o 23,5 proc. rok do roku, i o 12,5 proc. w pierwszych ośmiu miesiącach 2017 r. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Inna sprawa, że akurat produkcja budowlana miała się z czego odbijać - porównując jej odczyt po ośmiu miesiącach 2016 r. z odczytem z tego samego okresu 2015 r., był tam 14,9-procentowy spadek.

Już "standardowo" mocne tempo wzrostu utrzymała sprzedaż detaliczna – ta urosła o 6,9 proc. rok do roku (w cenach stałych) i o 7,1 proc. porównując okresy styczeń-sierpień 2017 i 2016 r.

Prognozy PKB w górę

Po tych wynikach analitycy banków informują o rewizji swoich prognoz wzrostu polskiego PKB w III kwartale. „Poprawa wyników w przemyśle, skokowy wzrost produkcji budowlanej oraz stabilna realna sprzedaż detaliczna sugerują, że dynamika PKB w III kwartale będzie wyraźnie powyżej 4 proc. Utrzymujące się silne tendencje wzrostowe pozwalają nam zrewidować prognozy wzrostu PKB w 3q17 do 4,5 proc. r/r. Oczekujemy, że pozytywne trendy w sferze realnej, a także w innych obszarach gospodarki (m.in. rynek pracy) będą kontynuowane także w końcu roku, co oznacza, że wysokie tempo wzrostu utrzyma się także w 4q17 (4,5 proc. r/r), a w całym roku wzrost PKB wyniesie 4,2 proc.” - piszą analitycy PKO BP.

Jeszcze wyższy wzrost polskiego produktu krajowego brutto w III kwartale, nawet 4,7 proc., prognozują analitycy mBanku.

Zdaniem ekonomistów mBanku, także w okolicach 4,5 proc. może być polski wzrost PKB w 2018 r.

Będą podwyżki stóp procentowych?

Kredytobiorców I posiadaczy lokat może zainteresować fakt, że w opinii analityków mBanku także inflacja może przekraczać cel inflacyjny NBP (czyli 2,5 proc.) - to może doprowadzić do podwyżek stóp w kraju, a co za tym idzie na pewno wzrosną raty kredytów w złotych, a być może w górę pójdzie też oprocentowanie lokat w niektórych bankach.

„Zakładamy, że większość w Radzie Polityki Pieniężnej skłonna podnieść stopy procentowe zgromadzi się w listopadzie przyszłego roku, choć nie wykluczamy, że próby podwyżek stóp będą podejmowane wcześniej” – to przewidywania analityków PKO BP odnośnie zmian stóp w Polsce.

***

Współtwórca Comperia.pl: Samo bycie upartym jest bez sensu. Trzeba jeszcze pokory, mądrości i otwartości [NEXT TIME]

Więcej o: