Niecałe 1000 zł za 50-metrowe mieszkanie w Warszawie. Oto stawki czynszu w programie Mieszkanie Plus

Wiemy, ile mają wynosić stawki czynszu w nowym rządowym programie mieszkaniowym. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił do konsultacji.

Zgodnie z rozporządzeniem, maksymalna wysokość stawek czynszu co roku ma być ustalana przez rząd. W projekcie przedstawiono, ile miałyby one wynosić w pierwszym roku obowiązywania programu. Stawki wyliczono dla poszczególnych województw, a także osobno dla miast wojewódzkich. Podzielono je też na kategorie – z możliwością wykupu mieszkania na własność po 30 latach i bez niej. W obu przypadkach są one wyraźnie niższe od rynkowych.

Dla przykładu, w Warszawie maksymalny czynsz z opcją wykupu ma wynosić 19,18 zł za metr kwadratowy, czyli za 50-metrowe mieszkanie będzie to 959 zł. W Gdańsku 15,50 zł (775 zł za 50 metrów), w Rzeszowie 13,46 zł za metr kwadratowy (673 zł za 50 metrów), a w Katowicach 14,68 zł za metr (734 zł za 50-metrowe mieszkanie). Stawki w największych miastach są oczywiście znacznie wyższe niż w samych województwach – na przykład w mazowieckim to 12,24 zł za metr. Niższy będzie też czynsz za mieszkanie bez opcji wykupu.

Maksymalne stawki czynszów w programie mieszkań na wynajemMaksymalne stawki czynszów w programie mieszkań na wynajem źródło: Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów

Do tych stawek trzeba oczywiście jeszcze dodać opłaty eksploatacyjne, a w przypadku mieszkania z opcją wykupu miesięczną ratę – wysokości tych rat także znalazły się w projekcie rozporządzenia (np. w Warszawie to 5,75 zł/m kw.), wraz z maksymalną ceną za 1 m kw. mieszkania na wynajem. Propozycje stawek za wynajem to kwoty wyraźnie niższe od rynkowych, bo jak podaje resort, w stolicy wynoszą one średnio 42 zł za metr, a w Krakowie 38 zł.

Ministerstwo podaje, że wyliczając wysokość stawek, brało pod uwagę cenę metra kwadratowego nieruchomości budowlanej, koszt budowy i wartość powierzchni odtworzeniowej mieszkania, średnie miesięczne wynagrodzenie, koszty administracyjne i „rozsądny dochód” operatora mieszkaniowego. Koszt budowy metra kwadratowego przyjęto na 2500 zł, a w przypadku miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa 3000 zł oraz powiększono go o 20 proc., by uwzględnić koszt budowy infrastruktury, parkingów, itp. Szczegółowy opis sposobu wyliczania stawek znajduje się w rozporządzeniu. Ministerstwo zapewnia, że „operatorzy będą mieli zapewnione środki na pokrycie wszystkich kosztów”.

Rozporządzenie dotyczące stawek to część prac związanych z ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa, która weszła w życie dwa tygodnie temu, ma pozwalać na realizację programu Mieszanie Plus. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie gospodarować gruntami Skarbu Państwa, na których powstaną mieszkania na wynajem z regulowanym przez państwo czynszem.

Deweloperzy, którzy wezmą udział w tym programie, będą mogli jednak przeznaczyć część lokali na mieszkania o charakterze deweloperskim – stanowić one mogą 30 proc., a także 20 proc. na lokale usługowe. Pierwsze przetargi mają ruszyć w przyszłym roku, deweloperzy nabędą prawo wieczystego użytkowania gruntów.

Projekt rozporządzenia jest obecnie w konsultacjach. Rząd chce, by zakończyły się one jak najszybciej, i by rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia.

+++

Więcej o: