GPW wreszcie będzie mieć prezesa. Jest zgoda KNF dla doradcy Andrzeja Dudy

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na powołanie Marka Dietla na prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warszawska giełda nie miała prezesa aż przez dziewięć miesięcy. Marek Dietl został wprawdzie wybrany przez akcjonariuszy już w czerwcu tego roku. Większością głosów na wniosek Ministra Rozwoju i Finansów - GPW to państwowa spółka, Skarb Państwa ma 35 proc. udziałów. Od tego czasu ta uchwała czekała na zatwierdzenie przez KNF. Komisja w takich sytuacjach sprawdza m.in. wymogi formalne. Wreszcie się udało.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) we wtorek, 26 września 2017 r. jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Giełdy Marka Dietla i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu

- czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zgoda KNF pozwoli zakończyć  bezkrólewie na giełdzie. A od czasu wygranej PiS miały miejsce wyjątkowe rotacje we władzach GPW. Najpierw, w grudniu 2015 roku, ze stanowiska prezesa zrezygnował Paweł Tamborski. To wydawało się być normalną koleją rzeczy, bo  PiS wymieniał wtedy większość prezesów państwowych spółek.

Miejsce Tamborskiego zajęła Małgorzata Zaleska (przyszła na giełdę z NBP), ale w styczniu 2017 roku została odwołana. Na jej miejsce wybrano z kolei Rafała Antczaka, ale przez dwa miesiące czekał on na zgodę KNF i w końcu sam zrezygnował. Mówiło się wtedy, że wpływ na sytuacje mogą mieć przepychanki w obozie władzy.

Nowy prezes, dr Marek Dietl jest doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Od 2012 roku pracuje na SGH jako adiunkt w katedrze ekonomii, jest też członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego.

Jak podaje giełda w oficjalnym życiorysie nowego prezesa, wcześniej przez cztery lata pracował w Krajowym Funduszu Kapitałowym - jako menedżer inwestycyjny i zastępca dyrektora inwestycyjnego. W latach 1999-2008 zatrudniony był w firmie doradczej Simon-Kucher & Partners, gdzie doszedł do stanowiska lidera biura w Warszawie. Zasiadł też Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych (Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PZU Witelo FIZAN.

+++

Więcej o: