Znane leki wycofane z aptek. Decyzje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

Decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, z obrotu na terenie całego kraju został wycofany probiotyk Lakcid oraz psychotropowy lek na uspokojenie Hydroxyzine Hydrochloride.

Lakcid

Lakcid to probiotyk stosowany w czasie i po antybiotykoterapii. Wycofane zostały produkty o numerze serii 019616, z datą ważności 03.2018. Jak informuje GIF, badania wykazały niezgodność próbki leku ze specyfikacją w zakresie parametru określającego liczbę CFU pałeczek kwasu mlekowego.

.. GIF

Podmiot odpowiedzialny za ten lek – firma farmaceutyczna BIOMED Wytwórnia Surowic i Szczepionekw oświadczeniu po decyzji GIF uspokaja, że wykryte odchylenie od normy „nie wpływa na bezpieczeństwo stosowania leku i nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia pacjentów”. Dodaje, że to tylko jedna z około 300 serii leku, jakie co roku wytwarza. Firma bada, czy odchylenie to jej wina, efekty np. niewłaściwego transportu i przechowywania.

Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP

Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP to popularny lek na uspokojenie, w formie zastrzyków. Przyczyną wycofania serii numer 010517 (w pierwotnej wersji komunikatu, GIF pisał o serii 010516, potem prostował tę omyłkę) z datą ważności 04.2019 był błąd w oznakowaniu produktu w zakresie drogi podania.

.. GIF

***