Jest zgoda na wielką repolonizację w polskiej energetyce. Ale pod jednym warunkiem

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na przejęcie kontroli nad EDF Polska przez Polską Grupę Energetyczną. Transakcja będzie możliwa tylko, jeśli energia z przejmowanych elektrociepłowni trafi na giełdę.

Polski oddział Electricite de France posiadał w 2016 r. 8 proc. udziału w krajowym wolumenie energii elektrycznej. Do spółki należy osiem elektrociepłowni w polskich miastach. Spółka wytwarza też większość energii w Elektrowni Rybnik.

Polska Grupa Energetyczna już teraz jest liderem na krajowym rynku energii, a jeśli przejmie EDF, jej udział w wolumenie będzie wynosił niemal połowę.

W czerwcu 2017 r. do UOKiK wpłynął wniosek o zgodę na przejęcie kontroli przez PGE nad EDF. Urząd we wrześniu poinformował, że ma co do tej koncentracji sporo zastrzeżeń, obawiał się, że będzie ona ograniczała konkurencję. Ostatecznie jednak urząd uznał, że jeśli tylko PGE będzie w latach 2018-2021 sprzedawać na Towarowej Giełdzie Energii całą energię wytwarzaną przez Elektrownię Rybnik, to nie dojdzie do naruszenia zasad uczciwej konkurencji.

- Realizacja warunku spowoduje, że koncentracja nie będzie miała negatywnych skutków dla konkurencji. Wzrost siły rynkowej PGE zostanie ograniczony. Praktycznie cały prąd produkowany dotychczas przez EDF Polska, który był sprzedawany odbiorcom hurtowym, zostanie skierowany na giełdę. Żaden z przedsiębiorców zainteresowanych kupnem tej energii nie będzie dyskryminowany - mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Wstępną umowę zakupu aktywów EDF podpisano już w maju tego roku. Sprzedaż polskich elektrociepłowni jest efektem strategii wycofania z energetyki węglowej.

Wartość transakcji dla wszystkich aktywów nabywanych od EDF wynosi 4,51 mld złotych (czyli ok. 1 mld euro), z czego ok. 2,45 mld złotych przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych przypada na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz Grupy EDF (zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela).

Dzięki przejęciu ośmiu elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawidawie), Toruniu, Zielonej Górze i Siechnicach, Grupa PGE zwiększa swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc.

Jeśli dojdzie do przejęcia, spółki Skarbu Państwa będą posiadały 75 proc. udziału w rynku energii.

***

Voelkel: W nowoczesnych firmach nie potrzebujemy ludzi, którzy nastawieni są na indywidualny cel [NEXT TIME]

Więcej o: