PZU z wysoką karą od KNF. Zapłacić będzie musiał też jeszcze jeden ubezpieczyciel

PZU będzie musiał zapłacić 2,3 mln zł kary pieniężnej. To wyjątkowo wysoka kwota, Komisja Nadzoru Finansowego zwykle nakłada znacznie mniejsze, w wysokości kilkudziesięciu - kilkuset tysięcy złotych. Karę dostała też Ergo Hestia. Mamy komentarz obu firm.

KNF nałożyła Powszechny Zakład Ubezpieczeń karę "w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych" - czytamy w komunikacie. 

Kara za zwłokę i brak informacji

PZU miał naruszyć art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Ten fragment ustawy mówi o tym, że zakład ubezpieczeń ma wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. Jeśli nie uda się w tym czasie wyjaśnić okoliczności niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowania, ubezpieczyciel ma poinformować o tym uprawnionego. W takim przypadku na wypłatę odszkodowania ma 14 dni od daty wyjaśnienia tych okoliczności, ale nie więcej niż 90 dni od daty złożenia zawiadomienia. Jeśli zaś zakład ubezpieczeń uzna, że należy się odszkodowanie w kwocie niższej niż w zgłoszeniu lub wcale się nie należy, to ubezpieczyciel ma wskazać uprawnionemu powody takiej decyzji, a pismo powinno też zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

PZU odpowiada: liczba błędów "śladowa"

PZU, w przesłanym nam komentarzu podaje, że chodzi o 43 szkody z lat 2009-2011, z czasu, kiedy w wiele rejonów Polski dotknęły powodzie oraz o dwie szkody z 2014 roku. Ubezpieczyciel podkreśla, że liczba likwidacji szkód z błędami była śladowa w porównaniu z kilkoma milionami, którymi zajmował się w tym czasie. Spółka czeka teraz na doręczenie decyzji KNF z uzasadnieniem i przypomina, że przysługuje jej odwołanie.

Kara KNF jest wysoka, ale nawet jeśli PZU będzie musiał ją zapłacić (bo KNF w tym roku zmniejszyła już raz spółce wysokość nałożonej kary), to w porównaniu z wynikami finansowymi firmy nie wygląda już tak imponująco. Składka przypisana brutto w pierwszym półroczu 2017 wyniosła 11,6 mld zł 1,45 mld zł zysku netto. Głównym akcjonariuszem PZU jest Skarb Państwa, który ma ponad 34 proc. udziałów.

Ergo Hestia też ukarana

Poza PZU, Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła też 320 tys. zł kary na Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. - z tego samego powodu. W komunikacie KNF dodała jednak, że "Znacząca część naruszeń stwierdzonych w toku postępowania dotyczyła działalności MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które zostało przejęte przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A."

Ergo Hestia, w komentarzu, który nam wysłała, podaje, że KNF zajmował się 21 szkodami z OC komunikacyjnego i potwierdza, że chodzi o nieterminową likwidację (niepodjęcie decyzji w ciągu 30 dni, niewysłanie tzw. „pisma 30-dniowego”, gdy zakończenie likwidacji nie było możliwe lub nieterminowe rozpatrzenie roszczeń dodatkowych, jak np. zwrot opłaty za parking czy holowanie). Zwłoka w tych przypadkach wyniosła od kilku dni do ponad dwóch miesięcy. Podkreśla jednak, że "wszystkie świadczenia zostały wypłacone, w znakomitej większości przypadków z odsetkami".

Wyjaśnia też, że większość ze spraw, które badała KNF - a dokładnie 19 - dotyczy okresu 2009-2011, kiedy z powodu powodzi ubezpieczyciel dostał znacznie więcej zgłoszeń niż zwykle i zdecydował, że te właśnie szkody będzie likwidować priorytetowo. Podobnie jak ZUS o kwestii wpływu czynników pogodowych poinformował KNF. Jednocześnie Ergo Hestia podaje, że wskazane 21 szkód to 0,004 proc. wszystkich, które firma zlikwidowała w latach 2009-2011 i 2015.

+++

Reforma sądów uderzy we wszystkich. "Doktryna polityczna nigdy nie zrobiła dobrej gospodarki"

Więcej o: