Koniec legalnego palenia bez akcyzy. Palacze zapłacą więcej o 500 zł rocznie

Piotr Skwirowski
Złe wieści dla palaczy. Z początkiem przyszłego roku podatek akcyzowy obejmie płyny do e-papierosów i nowatorskie wyroby do palenia. Rząd nieco spuścił z tonu, ale palących nowy podatek i tak zaboli.

Rząd przyjął we wtorek projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Zapisał w nim, że od 1 stycznia 2018 r. płyny do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie będą opodatkowane akcyzą.

- Akcyzą zostanie objęty płyn do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość w nim nikotyny) oraz wyroby nowatorskie, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych, zawierających w swoim składzie tytoń do palenia (wyrób nowatorski jest podgrzewany przy użyciu specjalnego urządzenia w celu uwolnienia aerozolu zawierającego nikotynę) - czytamy w komunikacie z posiedzenia rządu.

50 groszy za mililitr płynu do palenia

Akcyza na płyny do papierosów elektronicznych ma wynieść 0,5 zł za 1 mililitr. Pierwotnie Ministerstwo Finansów chciało stawki akcyzy w wysokości 0,7 zł za 1 mililitr płynu. Możliwe, że ugięło się pod protestami i apelami przedsiębiorców z branży e-papierosowej, głównie małych i średnich polskich firm. W lipcu zaapelowali oni do wiceministra finansów Wiesława Janczyka, który nadzoruje prace nad projektem nowelizacji ustawy akcyzowej, o „przejrzysty i racjonalny sposób prac nad akcyzą na płyny do papierosów elektronicznych, która nie zniszczy branży”.

Planowana stawka akcyzy dla nowatorskich wyrobów do palenia to 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41 proc. średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia.

Rząd policzył, że objęcie akcyzą e-papierosów i nowatorskich wyrobów do palenia da budżetowi państwa 75 mln zł rocznie. Jego zdaniem dla przeciętnego palacza e-papierosów będzie oznaczał dodatkowe wydatki w wysokości około 40 zł miesięcznie. Wyliczenie to oparł na założeniu, że palacz zużywa 20 mililitrów płynu tygodniowo. Dla takiego palacza roczny wzrost wydatków to blisko 500 zł.

Po naszej informacji na ten temat na twitterze pojawiły się różne złośliwe komentarze. Jeden z nich mówi o podatku 500+.

Rząd tłumaczy, że akcyzę na e-papierosy i nowatorskie wyroby do palenia wprowadziło wiele krajów europejskich. - Są to m.in. Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia. Kolejne państwa rozważają wprowadzenie tego rozwiązania - wylicza.

Stawki akcyzy na e-papierosy w krajach UEStawki akcyzy na e-papierosy w krajach UE Ministerstwo Finansów

Czasowe zwolnienia dla producentów

Na początku na płynach i wyrobów nowatorskich nie będzie znaków akcyzy. Rząd chce dać ich producentom czas na przystosowanie linii produkcyjnych do oznakowywania tych produktów banderolami.

- Ze względu na to, że dostosowanie linii produkcyjnej do oznaczania tych towarów znakami akcyzy jest procesem długotrwałym, zaproponowano czasowe zwolnienie ich producentów z tego obowiązku. Przejściowo, do końca października 2018 r., z obowiązku oznaczania znakami akcyzy ma być zwolniony płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie - informuje rząd.

- Natomiast do końca grudnia 2018 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy mają być zwolnione te produkty, które wprowadzono do sprzedaży detalicznej przed 1 listopada 2018 r. Rozwiązanie to zapewni producentom płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich niezbędny czas na przygotowanie się do obowiązkowego oznaczania ich znakami akcyzy - dodaje.

Urośnie szara strefa na rynku tytoniowym?

Gdy w lipcu, po tym jak Ministerstwo Finansów pokazało projekt objęcia akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich, rozmawialiśmy z ekspertami rynku tytoniowego, zgodnie twierdzili oni, że akcyza, która podbije ceny, będzie miała złe skutki. Dla palaczy, dla producentów, wreszcie dla fiskusa. Palaczy może popchnąć na powrót do bardziej szkodliwych papierosów tradycyjnych. To czarny scenariusz.

Gdyby jednak część palaczy porzuciła e-papierosy i wyroby nowatorskie, to oczywiście stracą ich producenci. Nałożenie podatków i innych wymogów na produkcję tych wyrobów może być zdaniem ekspertów pożywką dla szarej strefy i nielegalnej ich produkcji. Tak było też w przeszłości. Rosnąca akcyza na papierosy napędzała przemyt i produkcję nielegalnych papierosów bez akcyzy. To do dziś wielki problem producentów papierosów, ale też budżetu, który traci w ten sposób duże pieniądze. Jeśli to samo stanie się z płynami do e-papierosów i wyrobami nowatorskimi, stracą producenci, a budżet nie dostanie z nowej akcyzy zakładanych pieniędzy.

To dlatego Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w specjalnym raporcie na temat akcyzy na rynku e-papierosów apelował do rządu o możliwie najniższe stawki tego podatku. - Do nowego podatku trzeba podejść w sposób ostrożny na przykład zaczynając od stawki 0,10 zł/ml. Chorwacja wprowadziła na początek stawkę zerową, właśnie po to aby rozpoznać rynek. Wierzymy, że projektodawca weźmie pod uwagę zagrożenia dla polskiego rynku e-papierosów i zmieni stawkę podatku, ponieważ w proponowanej wysokości po prostu zabije on tę branżę - przekonywał prezes ZPP Cezary Kaźmierczak. Wtedy projektowana była jeszcze stawka w wysokości 0,7 zł za 1 mililitr płynu.

Włosi mieli kłopoty z akcyzą na płyny do e-papierosów

Wydaje się, że z takiej groźby zdaje sobie sprawę nasze Ministerstwo Finansów. W uzasadnieniu do projektu swojej ustawy opisuje bowiem włoskie kłopoty związane z wprowadzeniem akcyzy na płyny do e-papierosów. Akcyza objęła tam te wyroby od 2014 r. Początkowo opodatkowaniem objęte były zarówno płyny do papierosów elektronicznych bez względu na zawartość nikotyny jaki i pozostałe części papierosa elektronicznego. Stawka podatku wynosiła 58,5 proc. od ceny sprzedaży danego produktu. Uchwalone w 2014 r. przepisy zostały w tym samym roku uchylone przez Sąd Administracyjny w Lazio. Potem Trybunał Konstytucyjny podtrzymał decyzje Sądu z Lazio. W 2015 r. wprowadzono nową stawkę podatku - 0,3734 euro za 1 mililitr płynu. Również to rozwiązanie zostało zaskarżone. W chwili obecnej opodatkowaniem objęte są jedynie płyny do papierosów elektronicznych z nikotyną. W 2016 r. stawka tego podatku została określona na poziomie 0,3850 euro za 1 mililitr płynu zawierającego nikotynę. Włoski rząd spodziewał się w 2015 r. 86 mln euro z opodatkowania e-papierosów. Dostał 5 mln euro. W kolejnym roku wpływy utrzymywały się na podobnym poziomie. Tyle ma też być w 2017 r.

Niezrażony tym polski rząd zdecydował się we wtorek na wysłanie swojego projektu do Sejmu.

+++

Reforma sądów uderzy we wszystkich. "Doktryna polityczna nigdy nie zrobiła dobrej gospodarki"

Więcej o: