Ukraińców płacących składki do ZUS jest już 10 razy więcej niż 5 lat temu

Z najnowszych danych ZUS wynika, że liczba obywateli Ukrainy, którzy płacą zusowskie składki wzrosła od początku roku o blisko 60 procent. Podobny wzrost widać wśród zatrudnionych w Polsce obywateli Białorusi.

Ukraińców płacących składki na koniec trzeciego kwartału było 307,8 tysięcy. Jak widać ich liczba ciągle szybko rośnie. 5 lat temu, w 2012 roku było ich 10 razy mniej - 30,7 tysięcy.

Liczba obywateli Ukrainy płacących składki do ZUSLiczba obywateli Ukrainy płacących składki do ZUS dane: ZUS

Na koniec 2016 roku Ukraińców w ZUS było 194,4 tysiące. W ciągu dziewięciu miesięcy przybyło więc w naszym kraju ponad 113 tysięcy legalnie zatrudnionych i odprowadzających składki obywateli Ukrainy

Przyrost liczby Ukraińców płacących składki od początku roku do końca wrześniaPrzyrost liczby Ukraińców płacących składki od początku roku do końca września dane: ZUS

Ten przyrost o 113 tysięcy osób to wzrost o 58 procent. Co ciekawe, to wcale nie jest rekord. Jest jedno państwo, z którego napływ pracowników do Polski rośnie jeszcze szybciej. Tym państwem jest Gruzja. Liczba Gruzinów płacących składki do ZUS urosła od początku roku do końca września aż o 119 procent. Tuż za Ukraińcami, z przyrostem o ponad 40 procent są Białorusini i Serbowie

Wzrost liczby cudzoziemców płacących składki do ZUS, w podziale na kraj pochodzeniaWzrost liczby cudzoziemców płacących składki do ZUS, w podziale na kraj pochodzenia dane: ZUS

Oczywiście Gruzini są na pierwszym miejscu głównie dlatego, że wciąż jest ich w Polsce bardzo mało. Po wzroście o 112 procent nadal tylko niecałe 1400 osób. Mówiąc inaczej przyrost liczby Ukraińców o 58% oznacza, że przybyło ich 113 tysięcy, a przyrost liczby Gruzinów o 112 procent oznacza, że przybyło ich siedmiuset czterdziestu czterech.

Wzrost legalnie pracujących i płacących składki cudzoziemców jest bardzo korzystny dla polskich finansów publicznych. Dzięki ich składkom rosną dochody ZUS, a więc dziura w systemie emerytalnym się zmniejsza. Mniejszy jest więc koszt jej zasypywania z budżetu państwa. Mniejszy jest więc także deficyt budżetowy.

Na koniec kilka zestawień:

Lista państw, z których pochodzi najwięcej osób płacących składki w Polsce:

 1. Ukraina              307,8 tys.
 2. Białoruś             21,5 tys.
 3. Rosja                 6,4 tys.
 4. Mołdawia           5,6 tys.
 5. Rumunia            4,1 tys.

Lista państw, z których liczba pracowników najszybciej rośnie:

 1. Ukraina              wzrost o 113 tys.
 2. Białoruś             wzrost o 7,1 tys.
 3. Gruzja               wzrost o 0,7 tys.
 4. Rosja                 wzrost o 0,7 tys.
 5. Mołdawia           wzrost o 0,6 tys.

Lista państw, z których liczba pracowników najszybciej rośnie, w procentach:

 1. Gruzja               wzrost o 119 procent
 2. Ukraina             wzrost o 58 procent
 3. Białoruś            wzrost o 50 procent
 4. Serbia               wzrost o 43 procent
 5. Turcja                wzrost o 13 procent

Wszystkie dane pochodzą z ZUS, chociaż na pewno łatwiej je znaleźć na portalu SpotData. 

Więcej o: