Trudny czas giganta chemicznego. Ważą się jego losy w Europie, a wielka fuzja wisi na włosku

Ciągle nie wiadomo, czy do skutku dojdzie fuzja chemicznych gigantów Bayer i Monsanto. Co więcej, Unia Europejska nie może dojść do porozumienia ws. zgody na stosowanie glifosatu, który jest składnikiem flagowego produktu Monsanto.

W połowie grudnia wygasa obecna, 10-letnia zgoda na wykorzystywanie glifosatu w Unii Europejskiej. Decyzja o odnowienia licencji na jego stosowanie wywołuje ostry spór pomiędzy państwami członkowskimi.

Przed czwartkowym głosowaniem na forum Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, Komisja Europejska proponowała odnowienie licencji na pięć lat (zamiast zwyczajowych 15). Ale kraje unijne nie były w stanie dojść do porozumienia.
W głosowaniu ważonym 37 procent głosów było na korzyść odnowienia licencji, 32 procent przeciwko, 31 proc. wstrzymujących się. Tymczasem decyzja, aby przejść, musiałaby mieć poparcie przynajmniej 65 proc. Poza tym za odnowieniem licencji musiałoby zagłosować przynajmniej 15 państw, tymczasem decyzja zebrała poparcie 14 krajów.

Na czele krajów przeciwnych glifosatowi są Francja i Włochy. Polska, która poprzednim razem była za odnowieniem licencji, w czwartek wstrzymała się od głosu, podobnie głosowały Niemcy. Za odnowieniem były m.in. Wielka Brytania i Hiszpania.

Nicolas Hulot, francuski minister ekologii, napisał na Twitterze po głosowaniu: - Dzięki naszemu sprzeciwowi glifosat nie zostanie ponownie autoryzowany na 10 lat, ani 5 lat. Wysiłki zmierzające do rezygnacji z pestycydów trwają nadal!

Fiasko głosowania nie oznacza jeszcze zwycięstwa przeciwników glifosatu. Jego kwestią jeszcze w listopadzie ma zająć się też Komitet Odwoławczy. Ponadto w takich sprawach brak zielonego światła od poszczególnych państw unijnych oznacza tylko tyle, że Komisja Europejska decyzję będzie musiała podjąć sama.

Problemy z fuzją

Cały czas znaki zapytania pojawiają się w kontekście fuzji Monsanto z niemieckim koncernem chemicznym Bayer. W efekcie transakcji o wartości 66 mld dol., którą uzgodniono przed rokiem, ma powstać światowy lider w dziedzinie wytwarzania nasion i ich ochrony w uprawach.

Jeszcze w sierpniu Komisja Europejska wszczęła dochodzenie w sprawie przejęcia. Bruksela ma wątpliwości, czy fuzja nie zaszkodzi konkurencji w obszarze pestycydów i nasion. Na początku listopada KE odroczyła decyzję w tej sprawie do 5 marca 2018.

Swoje trzy grosze dorzuciła też Rosja. Tamtejsza Federalna Służba Antymonopolowa (FAS) poinformowała, że przejęcie Monsanto przez Bayer grozi poważnym ryzykiem dla konkurencji na rosyjskim rynku. Domaga się od niemieckiego koncernu technologii, która pozwoli wyselekcjonować nowe nasiona rosyjskim firmom.

Kontrowersyjny glifosat

Glifosat to główny składnik wielu preparatów chwastobójczych, jest stosowany we wszystkich państwach członkowskich UE. Wykorzystuje się go m.in. w uprawie zbóż, a także w winnicach i sadach. Jest składnikiem flagowego produktu Monsanto - Roundupu.

Środek wywołuje olbrzymie kontrowersje, zgody co do jego szkodliwości dla ludzkiego zdrowia nie ma wśród międzynarodowych instytucji. Jego przeciwnicy powołują się na badanie przeprowadzone przez należącą do Światowej Organizacji Zdrowia Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). IARC zaklasyfikowała glifosat jako „prawdopodobny czynnik rakotwórczy”.

Inne zdanie ma Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, które zwraca uwagę, że „w świetle dostępnych dowodów naukowych oraz opinii przygotowanych przez unijne instytucje tj. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), Europejską Agencję ds. Chemikaliów (ECHA) oraz agencje regulacyjne na całym świecie glifosat, stosowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jest bezpieczny”. Organizacja zwraca uwagę, że wniosek ten oparto na wynikach 3 300 badań naukowych.

***

Emilian Kamiński: Żeby nie być frustratem, zacząłem sam organizować sobie życie [NEXT TIME]

Więcej o: