Główny geolog: W ciągu 10 lat Polska może zacząć wydobywać złoża z dna Pacyfiku

Główny geolog kraju i wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek zapowiedział, że Polska w ciągu 10 lat będzie gotowa do rozpoczęcia eksploatacji złóż z działki, którą posiadamy na dnie Pacyfiku. Pierwszy rejs rozpoznawczy ma się odbyć już w przyszłym roku.

- Na dnie Pacyfiku mamy działkę z potężnymi zasobami geologicznymi. Na świecie jest tylko 7 krajów, które dysponują taką działką. Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji pochodzących z niej złóż, m.in. siarczków miedzi czy pierwiastków ziem rzadkich. Pierwszy rejs rozpoznawczy odbędzie się już w przyszłym roku – mówił podczas konferencji prasowej wiceminister Mariusz Orion Jędrysek.

To główny cel „Programu rozpoznania geologicznego oceanów”, czyli PRoGeO.

Program, który został opracowany w Ministerstwie Środowiska i zatwierdzony Rząd RP w sierpniu 2017 r. jest bardzo ambitny. Jak czytamy w jego opisie, ma na celu nie tylko "wsparcie i zintensyfikowanie prac nad badaniem struktur złożowych charakterystycznych dla obszarów dna oceanicznego", ale również "powiększenie dostępnych rezerw zasobowych dla obecnych potrzeb gospodarki krajowej oraz potrzeb przyszłych pokoleń, co zwielokrotni wkład Polski w poznanie i ochronę dziedzictwa ludzkości światowych oceanów i stref polarnych. Doprowadzi także do zwiększenia bezpieczeństwa surowcowego Polski, warunkującego dynamiczny rozwój gospodarki oraz poprawę komfortu życia obywateli i podniesie międzynarodową pozycję RP."

W sierpniu tego roku na antenie TV Republika Jędrysek mówił, że dzieki PRoGeO Polska będzie zyskiwać dostęp do innych działek na dnie oceanu, których będzie jedynym dysponentem.

- Chcemy teraz budować statek, pieniądze są zabezpieczone. Tylko działać. Na palcach obu rąk można policzyć kraje posiadające takie koncesje – to m.in. Rosja, Japonia, Francja, Chiny, Indie, Wielka Brytania. To sprawa cenna nie tylko gospodarczo, ale też geopolitycznie - dodał wiceminister.

+++

Emilian Kamiński: Żeby nie być frustratem, zacząłem sam organizować sobie życie [NEXT TIME]

Więcej o: