Getin Noble Bank Leszka Czarneckiego stracił 75 mln zł w jeden kwartał. Problemem są źle spłacające się kredyty

Rafał Hirsch
Banki w Polsce generalnie zarabiają bardzo dużo pieniędzy, ale są wyjątki. Getin Noble w ostatnim kwartale miał 75 mln złotych straty. Licząc od początku roku strata sięga już prawie 240 milionów PLN.

Złe kredyty

Za tak duże straty banku odpowiadają głównie tak zwane odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych. Te aktywa finansowe, to kredyty udzielone przez bank. A ich wartość trzeba aktualizować wtedy, gdy istnieje duże  prawdopodobieństwo, że nigdy nie zostaną spłacone. W ten sposób dochodzimy do sedna problemu Getin Noble – do jakości portfela kredytowego.

Tylko w ostatnim kwartale odpisy od wartości kredytów sięgnęły aż 243 mln złotych. A licząc od początku roku to już 786 mln złotych.

Pomimo odpisów, które przyprawiają bank o spore straty, w portfelu Getin Nobla nadal jest sporo złych kredytów.

Portfel kredytowy Getin Noble BankuPortfel kredytowy Getin Noble Banku źródło: Getin Noble Bank

Jak widać „zdrowa” jest część warta 39,5 mld PLN, ale kredyty o wartości aż 7,2 mld PLN są księgowane jako te „z utratą wartości”. Pod koniec 2016 roku w tej pozycji była jeszcze większa kwota 7,27 mld PLN, ale to ponad 15 procent całego portfela kredytowego. Szczególnie fatalnie wyglądają zwłaszcza kredyty detaliczne, gdzie do kategorii z utratą wartości bank zalicza aż 37 procent całości.

Czyli co trzeci kredyt detaliczny z Getin Noble albo w ogóle się nie spłaca, albo z jego spłatą są jakieś poważne problemy. 

Plan wyjścia z kryzysu

Swoją drogą Getin Noble od początku roku nie powiększa swojego portfela kredytów. Jego wartość na początku roku wynosiła 43,5 mld PLN, dziś jest o prawie 3 mld PLN mniejsza. To celowe działanie, które bank nazywa optymalizacją struktury bilansu. Na spadek wartości portfela kredytowego wpływ ma także umocnienie złotego – dzięki niemu kredyty frankowe są po przeliczeniu na PLN mniej warte. 

Strata Getin Noble była zgodna z oczekiwaniami analityków. Prezes banku Artur Klimczak powiedział w komunikacie, że ambicją zarządu jest powrót na ścieżkę trwałego wzrostu rentowności w 2018 roku.

Warto zaznaczyć, że gdyby pominąć fatalną kwestię odpisów, to podstawowy biznes banku wygląda nie najgorzej. Dochody z odsetek były w ostatnim kwartale tylko o mnij niż 1 procent mniejsze niż rok temu, a dochody z prowizji wzrosły aż o 39,6 procent. Koszty funkcjonowania banku także trzymane są silną ręką – w ciągu roku zmniejszyły się o 0,4 procent. 

ZOBACZ TEŻ: Leszek Czarnecki pomoże bankowi Getin Noble. Dorzuci 50 mln zł

Pomimo problemów z portfelem kredytowym i sporych strat Getin Noble nie jest zagrożony. Jego współczynnik wypłacalności Tier 1 wzrósł od początku tego roku z 12,3 procent do 12,4 procent. Próg bezpieczeństwa to 9 procent. 

Najważniejszym akcjonariuszem banku, kontrolującym 56,9 procent akcji jest znany miliarder Leszek Czarnecki. Getin Noble to największy polski bank kontrolowany w całości przez podmioty prywatne, a nie przez Skarb Państwa.

Akcje Getin Noble po publikacji wyników spadły na otwarciu sesji giełdowej w czwartek o 2,6 procent. Od początku roku podrożały jednak o ponad 10 procent. Wartość rynkowa całego banku to obecnie 1,34 mld PLN.  

Więcej o: