Mieszkańcy Lubelszczyzny żyją biedniej niż Rosjanie. GUS pokazał ciekawe dane o PKB w polskich województwach

Rafał Hirsch
Wg GUS w 2016 roku wartość PKB w przeliczeniu na mieszkańca Polski wynosiła ponad 48 tysięcy złotych. Ale dane w poszczególnych województwach bardzo się od siebie różnią. W mazowieckim to prawie 77 tysięcy złotych na głowę, a w lubelskim tylko 33 tysiące.

PKB to wszystko to, co polska gospodarka wytwarza i sprzedaje w ciągu roku. Całą tę produkcję można podzielić geograficznie na miejsca, w których ona powstaje. GUS właśnie to zrobił. Podzielił PKB na województwa, a potem w każdym z nich podzielił  przez liczbę mieszkańców.

Okazało się, że powyżej średniej krajowej są tylko cztery województwa. A mazowieckie jest gospodarczo ponad dwa razy bogatsze niż sąsiadujące lubelskie.

Według statystyk Banku Światowego, Polska pod względem PKB na głowę mieszkańca była na 53. miejscu na świecie. Jeśli z danych GUS wiemy, że PKB lubelskiego to tylko 68,9 procent wartości dla Polski, to łatwo możemy sprawdzić, gdzie na liście Banku Światowego byłoby lubelskie, gdyby było osobnym państwem. Wychodzi na to, że byłoby niżej niż Rosja albo Rumunia. Ale wciąż wyżej niż Meksyk, czy Chiny.

PKB per capita województwa lubelskiego na tle świataPKB per capita województwa lubelskiego na tle świata dane: GUS, Bank Światowy

W ten sposób w światowym rankingu można sobie umiejscowić każde polskie województwo. To najbogatsze – mazowieckie byłoby na 35. miejscu na świecie, za Portugalią i przed Czechami oraz Grecją

PKB per capita województwa mazowieckiego na tle świataPKB per capita województwa mazowieckiego na tle świata dane: GUS, Bank Światowy

Co ciekawe – z tych obliczeń wynika też, że choć cała Polska jest powyżej średniej dla całego świata, to jednak w podziale na województwa aż siedem z nich jest poniżej tej średniej. Są to lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, opolskie i kujawsko-pomorskie.

PKB per capita polskich województw na tle świataPKB per capita polskich województw na tle świata dane: GUS, Bank Światowy

Gdyby więc do znanego od lat publicystycznego podziału na Polskę A i B dołożyć statystyczny podział na świat A i B (według wartość PKB na głowę mieszkańca), to granice tych dwóch podziałów w naszym krajów dużej części wyglądałby tak samo.

Dane GUS są za 2016 rok i są wstępne. Te ostateczne urząd zaprezentuje dopiero w październiku 2018 roku. 

Więcej o: