W 2018 roku będzie brakowało pracowników. Firmy chcą nowej polityki migracyjnej

Braki rąk do pracy firmy chcą uzupełniać otwierając się na imigrantów. Nie tylko z Europy Wschodniej, ale także z Indii czy Pakistanu.

Malejące bezrobocie, rosnące wynagrodzenia i dalszy wzrost PKB – tak skończył się 2017 rok i zaczyna 2018. Dane wskazują, że rynek pracy można już zdaniem ekspertów mówić o rynku pracownika. Problemy z brakiem siły roboczej sprawiają, że firmy coraz częściej ograniczają swoje inwestycje, co negatywnie wpływa na perspektywy rozwoju gospodarki. A do tego firmy odczuwają presję płacową i coraz ostrzej konkurują między sobą o pracowników.

- Należy jednak pamiętać, że nie we wszystkich regionach i branżach mamy do czynienia z "rynkiem pracownika". Takim obszarem jest ściana wschodnia i mniejsze miejscowości, gdzie nadal jest wysokie bezrobocie. Firmom brakuje przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników w takich branżach jak ICT (teleinformatyka), budownictwo, transport oraz w pracach prostych, gdzie podaż tanich pracowników zza wschodniej granicy została praktycznie wyczerpana - twierdzi Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Związki pracodawców nie byłyby jednak sobą, gdyby nie narzekały na brak działań państwa zmierzających do promowania i uatrakcyjniania umów o pracę. To tak, jakby związki zawodowe nie narzekały na niskie pensje. Konfederacji Lewiatan nie podobają zmiany takie, jak zniesienie limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe czy obniżenie wieku emerytalnego. To pierwsze przede wszystkim z uwagi na sposób procedowania rodzący obawy co do stabilności prawa, a obniżenie wieku emerytalnego z uwagi na wypchnięcie z rynku pracy sporej ilości pracowników.

Pracodawcom RP z kolei nie podobają się plany Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej mające na celu wprowadzenie limitu zatrudniania obcokrajowców. Szczególnie, że Pracodawcy RP spodziewają się wzrostu zainteresowania Polską ze strony Ukraińców, Białorusinów czy… mieszkańców Indii.

Braki w sile roboczej organizacje pracodawców chcą pokrywać właśnie imigrantami. Lewiatan sugeruje wręcz, że Polska powinna się bardziej otworzyć na pracowników z Indii czy Pakistanu, a Pracodawcy RP chcą sięgać nawet po Nepalczyków. Obie organizacje są zgodne – Polska potrzebuje spójnej polityki migracyjnej, gdyż grozi nam brak rąk do pracy.

Więcej o: