Lawinowy wzrost zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. Najnowsze dane Ministerstwa Pracy

Tylko pod koniec 2017 roku wg szacunkowych danych wojewódzkie urzędy pracy wydały ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. W całym ubiegłym roku było ich 1,8 mln. Za pracą do Polski przyjeżdżają obywatele coraz odleglejszych krajów.

Dobra i jak na razie stabilna kondycja polskiego rynku pracy sprawia, że z kwartału na kwartał przybywa cudzoziemców zainteresowanych przyjazdem do naszego kraju.

Jak podało Ministerstwo Pracy w porównaniu z rokiem 2016 liczba wydanych zezwoleń na pracę zwiększyła się niemal dwukrotnie, a liczba oświadczeń o 40 proc.

Ok. 85 proc. zezwoleń na pracę i 95 proc. oświadczeń trafiło do obywateli Ukrainy. Na kolejnych miejscach znajdują się m.in. obywatele Białorusi, Mołdawii, Indii, Nepalu, Turcji, Armenii, Chin i Wietnamu.

Polski rynek pracy jest atrakcyjny nie tylko ze względu na dużą liczbę ofert pracy, ale również ustawowo ustalaną pensję minimalną oraz minimalną stawkę godzinową. Te od nowego roku wynoszą kolejno 2100 zł brutto oraz 13,70 zł brutto

Emigranci zarobkowi już nie w rolnictwie

- Jeszcze kilka lat temu zdecydowana  większość cudzoziemców przyjeżdżała do Polski do pracy w rolnictwie. Obecnie udział rolnictwa systematycznie maleje - mówiła podczas konferencji prasowej minister Rafalska. - Aktualnie zatrudnienie cudzoziemców rozkłada się bardziej równomiernie na większą liczbę branż. To m.in. budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport, handel, gastronomia czy gospodarstwa domowe.

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone przepisy dostosowują krajowe prawo do unijnej tzw. dyrektywy sezonowej. Główne zmiany polegają na określeniu nowych zasad przyjmowania cudzoziemców do wykonywania prac sezonowych i pracy krótkoterminowej (na podstawie oświadczeń) w Polsce.

Przede wszystkim wprowadzony zostaje nowy typ zezwolenia - zezwolenie na pracę sezonową. W odróżnieniu od innych zezwoleń będzie ono wydawane przez powiatowe urzędy pracy. Zezwolenie na pracę sezonową uprawnia każdego cudzoziemca do wykonywania pracy w Polsce w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Jak czytamy w komunikacie MRPiPS "znaczącym ułatwieniem jest traktowanie jako legalnej pracy cudzoziemca wykonywanej w okresie oczekiwania na decyzję o przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową, co pozwala na nieprzerwane zatrudnienie u danego pracodawcy niezależnie od długości trwania procedury, a w przypadku nowych pracodawców - przez okres do 30 dni."

- W urzędach wojewódzkich powstanie prawie 300 nowych etatów do obsługi wydawania zezwoleń – powiedział wiceminister Szwed. - Wszystkie formularze elektroniczne wzorów wniosków zostały już udostępnione na portalu praca.gov.pl. Wkrótce zostanie uruchomiona elektroniczna usługa udostępniająca dane dotyczące cudzoziemców i podmiotów powierzających im wykonywanie pracy na rzecz uprawnionych instytucji.

Obywatele Korei Północnej bez zezwoleń na pracę

Minister poinformowała również, że od sierpnia wojewodowie nie wydali żadnego zezwolenia na pracę dla obywateli Korei Północnej, dodatkowo uchylono 74 wcześniej wydane zezwolenia. To efekt sankcji, jakie w grudniu nałożyła na Koreę Rada Bezpieczeństwa ONZ. Poza ograniczeniem dostaw ropy naftowej dla reżimu, uchwalono również ograniczenie zatrudnienia północnokoreańskich pracowników za granicą. 

+++

Rafał Agnieszczak: Ktoś, kto zawsze jedzie po bandzie, nie wygra w biznesie [NEXT TIME]

Więcej o: