Ważny wyrok sądu: Fiskus musi udowodnić podatnikowi nadużycia w VAT. Dopiero potem może karać

Fiskus może odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT, gdy skorzystanie z tego prawa wiązałoby się z nadużyciem. Ale to fiskus musi udowodnić, że nadużycie było - wynika z wyroku NSA. - To wyrok ważny dla wszystkich firm - twierdzą eksperci.

Pod koniec zeszłego roku Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał skargę jednego z największych dystrybutorów elektroniki w Polsce. O sprawie czytamy na blogu podatkiwbiznesie.pl, prowadzonym przez ekspertów firmy konsultingowej Crido Taxand.

Poszło o programy do nauki języków obcych, które na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej firma dostarczała do szkół. Fiskus zakwestionował udokumentowany przez spółkę fakturami VAT zakup i sprzedaż licencji na te programy. Stwierdził, że nie miały one miejsca. I odmówił spółce prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury zakupowej. Co więcej, nakazał zapłatę VAT od faktur sprzedażowych. Dla firmy oznaczało to utratę wielu milionów złotych.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który w październiku 2015 r. przychylił się do stanowiska fiskusa. Firma jednak nie odpuściła, sprawa trafiła więc do NSA.

Ten pod koniec zeszłego roku uchylił orzeczenie sądu niższej instancji. Stwierdził, że organy podatkowe nie zbadały, czy dokonanie wskazanych transakcji miało uzasadnienie ekonomiczne. Tymczasem zdaniem NSA, zawarcie kolejnych umów licencyjnych było rozsądne pod kątem biznesowym, wobec czego faktury dokumentowały rzeczywiste transakcje.

W ustnym uzasadnieniu wyroku (sygn. akt I FSK 352/16), które opisują eksperci Crido Taxand, NSA odniósł się również do kwestii uznania przez organy podatkowe, że w sprawie doszło do nadużycia prawa. - Sąd zwrócił uwagę, że organy podatkowe nie ustaliły, o jakie nadużycie prawa chodziło. Czy chodzi o oszustwo w zakresie VAT, czy też inne przestępstwo związane przykładowo ze zmową przetargową – piszą eksperci podatkowi. - Tymczasem zdaniem sądu, w przypadku, gdyby organy stwierdziły, że w sprawie doszło do nadużycia w zakresie VAT, powinny ustalić, jaki charakter miało to nadużycie i w jaki sposób doszło do uszczuplenia budżetu państwa - dodają.

Ich zdaniem wyrok ten może mieć duże znaczenie dla wszystkich przedsiębiorców, wobec których prowadzone są postępowania dotyczące VAT. - Jak wynika bowiem z tego orzeczenia, samo podejrzenie udziału w abstrakcyjnym nadużyciu podatkowym nie jest wystarczającą przesłanką do odmowy prawa do odliczenia VAT – twierdzą eksperci Crido Taxand.

NSA zwrócił sprawę sądowi niższej instancji - do ponownego rozpatrzenia. Fiskusowi zasądził natomiast zwrot kosztów postępowania w wysokości przeszło 46 tys. zł.

***

Zbigniew Grycan: Dobrze mi się wiodło, bo przede wszystkim dbałem o jakość swoich produktów [NEXT TIME]

Więcej o: