Składki na ZUS w 2018 r. w górę. Nawet o kilkadziesiąt złotych

Są nowe limity minimalnych składek na ZUS, które opłacają osoby prowadzące działalność gospodarczą. Poszły dość znacząco w górę. Wzrosła też kwota progu odcięcia składki na ZUS.

Nowy rok przyniósł podwyżkę składek na ubezpieczenia społeczne, które przedsiębiorcy opłacają za siebie. Wzrosła kwota bazowa, od której wyliczane są składki. To popchnęło je w górę.

Składki na ZUS o kilkadziesiąt złotych wyższe

Minimalna składka na ubezpieczenie emerytalne to w 2018 r. 520,36 zł miesięcznie. W 2017 r. było to 499,28 zł.

Minimalna składka na ubezpieczenie rentowe to w tym roku 213,26 zł. W zeszłym roku było 204,62 zł.

Składka na ubezpieczenie chorobowe w 2018 r. nie może być niższa niż 65,31 zł. W 2017 r. było to 62,67 zł.

Jest jeszcze składka na ubezpieczenie wypadkowe. W tym roku to 47,98 zł. W zeszłym było 46,04 zł.

Składka na Fundusz Pracy to z kolei 65,31 zł. Było 62,67 zł.

W sumie do zapłaty będzie 912,22 zł miesięcznie. O blisko 40 zł więcej niż w zeszłym roku.

Ale składki na ZUS to nie wszystko. Przedsiębiorcy muszą też opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jej oficjalna wysokość w 2018 r. nie została jeszcze ogłoszona. Szacuje się, że przekroczy 310 zł. W zeszłym roku było to mniej niż 300 zł.

Na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca będzie musiał przeznaczać w tym roku ponad 1200 zł miesięcznie.

Preferencyjny ZUS na starcie firmy

W lepszej sytuacji są osoby, które rozpoczynają po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej. I te, które prowadziły ją wcześniej, ale zamknęły i teraz wznawiają, po upływie co najmniej 5 lat. W tych przypadkach przez dwa lata mogą korzystać z preferencji w opłacaniu składek. 

W 2018 r. ich składki to:

- na ubezpieczenie emerytalne 122,98 zł

- na ubezpieczenie rentowe 50,40 zł

- na ubezpieczenie chorobowe 15,44 zł

- na ubezpieczenie wypadkowe 11,34 zł.

Przedsiębiorcy, którzy mają prawo do ulg w opłacaniu składek na ZUS nie płacą składki na Fundusz Pracy. Ich łączna składka miesięczna w 2018 r. to zatem 200,16 zł.

Próg odcięcia w górę

W górę poszedł też w 2018 r. próg odcięcia składek na ZUS. Chodzi o to, że składki na ZUS płaci się od wynagrodzeń do poziomu trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. Tak ustalona kwota daje w 2018 r. kwotę 133290 zł. To limit roczny, brutto. Zarobki do tej kwoty są obłożone składkami na ZUS. To co powyżej już nie.

W zeszłym roku próg odcięcia stanowiła kwota 127890 zł.

Jakie los limitu składki na ZUS?

Możliwe, że z początkiem przyszłego roku górny limit naliczania składek w ogóle zniknie. Składki byłyby pobierane od całości wynagrodzenia. Ustawę w tej sprawie właśnie została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Budzi bowiem poważne zastrzeżenia prawne. Chodzi o to, że w głosowaniach nad nią w Senacie najprawdopodobniej nie było kworum.

Inaczej mówiąc - głosowało zbyt mało senatorów. Wymagana ich liczba była wprawdzie na sali, ale opozycja na znak protestu przeciwko podwyżce składek, nie wzięła udziału w głosowaniu. Mimo to prowadząca obrady wicemarszałek Senatu uznała, że wszystko jest w porządku, ustawa wróciła do Sejmu. Stamtąd trafiła na biurko prezydenta. Opozycja zgłosiła sprawę wadliwego głosowania prokuraturze. W tej sytuacji los zniesienia progu odcięcia ciągle jest niepewny.

***

Zbigniew Grycan: Dobrze mi się wiodło, bo przede wszystkim dbałem o jakość swoich produktów [NEXT TIME]