Dobre wieści dla Polski. Bank Światowy wyraźnie podniósł prognozy dla naszej gospodarki

PKB Polski ma wzrosnąć o 4 proc. w 2018 r., a w latach 2019-2010 kolejno o 3,5 proc. i 3,1 proc. - wynika z najnowszych prognoz Banku Światowego. W całym 2017 r. polska gospodarka miała urosnąć aż o 4,5 proc.

Styczniowe prognozy są lepsze od poprzednich, z października 2017 r. Wówczas Bank Światowy przewidywał dla Polski wzrost PKB o 3,6 proc. w 2018 r. i o 3,4 proc. w 2019 r. Co więcej, z 4 proc. do 4,5 proc., czyli aż o 0,5 p.p., w górę poszła też prognoza Banku Światowego co do wzrostu polskiego PKB w 2017 r.

Czy polska gospodarka w 2017 r. faktycznie urosła aż o 4,5 proc.? Wstępny szacunek Główny Urząd Statystyczny pokaże 31 stycznia. Ale prognoza Banku Światowego pokrywa się z przewidywaniami analityków. 4,5 proc. prognozują m.in. analitycy banków Pekao czy Credit Agricole, 4,4 proc. m.in. analitycy amerykańskiego banku Morgan Stanley czy agencja ratingowa Fitch.

Sporo prognoz poszło w górę szczególnie po danych o polskim PKB w III kwartale br., który poszedł w górę aż o 4,9 proc. Dobre wieści w październiku i listopadzie co do dynamiki sprzedaży detalicznej czy produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej dają ponadto nadzieję, że w IV kwartale polska gospodarka również mogła rosnąć o blisko 5 proc.

Bank Światowy w swojej najnowszej prognozie dla Polski zwrócił uwagę właśnie m.in. mocną konsumpcję wspieraną świetną sytuacją na rynku pracy czy programem 500 plus, rosnący eksport czy lekkie odbicie w inwestycjach, częściowo z powodu rosnącego wykorzystania środków unijnych.

Inna sprawa, że wzrost inwestycji w Polsce nadal nie jest zadowalający, a stopie inwestycji, czyli stosunkowi nakładów na środki trwałe względem PKB jest bardzo daleko do granicy 25 proc. z Planu Morawieckiego. Na koniec III kwartału wynosiła 17 proc., czyli najmniej od 1995 r.

I właśnie pobudzenie inwestycji jest jednym z głównym zadań „zrekonstruowanego” rządu Mateusza Morawieckiego. Szef nowego resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówił już m.in. o potrzebie mocniejszego wsparcia inwestycji samorządowych oraz wykorzystania pieniędzy z UE dla małych i średnich firm. Także minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz jasno dawała do zrozumienia, że jej zadaniem będzie m.in. zwiększenie poziomu inwestycji i innowacyjności.

***

Jacek Gadzinowski: Nie trzeba pracować 10 godzin dziennie, żeby osiągnąć sukces [NEXT TIME]

Więcej o: