Ministerstwo Finansów znalazło sposób na jeden z najbardziej popularnych przekrętów podatkowych

Piotr Skwirowski
Ministerstwo Finansów chce ukrócić jeden z najpopularniejszych przekrętów podatkowych. Zyskują tu sprzedawcy paliw i zaprzyjaźnione z nimi firmy, traci budżet państwa. Będzie kolejny pakiet przepisów uszczelniających VAT.

Wyłudzenie VAT na cudzy paragon

Klient kupuje paliwo na stacji benzynowej, ale nie odbiera paragonu. Bo nie chce sobie zaśmiecać kieszeni, bo nie ma do tego głowy, bo mu na paragonie nie zależy. Korzystają z tego nieuczciwi sprzedawcy i właściciele stacji paliw. Dogadują się się z zaprzyjaźnioną firmą i wystawiają na nią fakturę VAT, która „dokumentuje” transakcję poświadczoną paragonem nieodebranym przez klienta. Firma z fakturą w ręku występuje do urzędu skarbowego o zwrot VAT zawartego w cenie paliwa. Potem „odpala działkę” sprzedawcy lub właścicielowi stacji benzynowej. Po prostu dzielą się „odzyskanym” VAT.

Ministerstwo Finansów opisuje ten proceder w uzasadnieniu projektu kolejnej ustawy uszczelniającej VAT. Tłumaczy, że polega on na: „wystawianiu faktur na zaprzyjaźnione firmy, w zamian za korzyść majątkową, do paragonów fiskalnych wygenerowanych przez kasę, a nieodebranych przez klientów. Firmy na podstawie wystawionych faktur dokonują odliczenia podatku VAT, mimo że w rzeczywistości nie nabyły towarów lub usług, a tym samym zawyżają koszty podatkowe”.

Zdaniem resortu finansów wprowadzenie przepisów uniemożliwiających prowadzenie takiego procederu jest niezbędne.

Faktura tylko na podstawie paragonu z numerem kupującego

Resort chce więc ograniczyć prawo do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby VAT, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Mówiąc inaczej fakturę będzie można wystawić tylko na klienta, którego numer znajdzie się na paragonie wystawionym w momencie zakupu paliwa.

- Regulacja ta pozwoli na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów – uważa Ministerstwo Finansów.

Jest problem z kasami i nowa kara

Tu pojawia się jednak problem. Otóż nie wszystkie działające dziś na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy lub numeru za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby VAT. - Dlatego wystawianie faktur w oparciu o paragony na rzecz nabywców posługujących się takim numerem zostanie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcję – zapowiada resort.

Ministerstwo Finansów chce też karać sprzedawców za niestosowanie się podatników do tego przepisu. W ustawie o VAT pojawi się więc nowa sankcja. - Organ podatkowy będzie miał prawo do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze – wyjaśnia Ministerstwo Finansów. - Przewidziano jednak, że w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się - dodaje.

Nie tylko paliwa

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że wprowadzenie takich przepisów jest konieczne, jeśli system podatkowy ma być uszczelniony. Nowe przepisy obejmą przy tym nie tylko sprzedaż paliw.

- Napływające sygnały dotyczą wprawdzie nadużyć głównie w branży paliwowej (nabycie paliwa na stacjach paliw) oraz budowlanej (zakupy materiałów budowlanych), jednakże zasadne jest wprowadzenie regulacji zapobiegających takiemu procederowi o charakterze ogólnym, obejmującym wszystkie transakcje na rynku, które potencjalnie mogłyby stać się przedmiotem nadużyć – tłumaczy resort finansów w uzasadnieniu do projektu nowej ustawy uszczelniającej VAT.

Resort jest przekonany, że proponowana zmiana pozwoli na wyeliminowanie przypadków wystawiania faktur na podstawie pozostawionych przez nabywcę paragonów fiskalnych.

Bez zwolnienia z VAT przy sprzedaży RTV i AGD przez internet

Ministerstwo Finansów chce też rozszerzyć katalog podatników, do których nie stosuje się podmiotowego zwolnienia z VAT. Zwolnienie to przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży (bez kwoty podatku) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 200 tys. zł (ustawa przewiduje wyjątki w stosowaniu zwolnienia podmiotowego).

W projekcie nowej ustawy uszczelniającej VAT resort finansów chce wyłączyć ze zwolnienia „podatników dokonujących dostaw niektórych kategorii towarów w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. sprzedaż internetowa lub telefoniczna)”.

Wyłączenie dotyczyć ma wybranych kategorii towarów - jak to tłumaczy Ministerstwo Finansów - szczególnie wrażliwych na oszustwa. Chodzi przede wszystkim o sprzęt elektroniczny i elektryczny, rtv i agd.

Nowe uszczelnienie najpewniej od lipca

Projekt nowej ustawy uszczelniającej VAT ma dać budżetowi co najmniej 124 mln zł dodatkowych dochodów co roku. Ma wejść w życie 1 lipca 2018 r.

Wkrótce projektem ustawy zajmie się rząd, później trafi on do parlamentu.

Veit Stutz: Zamiast wciąż szukać nowych wyzwań, lepiej dłużej zostać na danym stanowisku i wgryźć się w temat [NEXT TIME]

Więcej o: