TVP rosną wpływy z abonamentu? W teorii tak, w praktyce liczba płacących znów zmalała

Rekompensata z budżetu państwa skutecznie podniosła wpływy Telewizji Polskiej z tytułu abonamentu. Poza tym, tak kolorowo jednak nie jest.

Telewizja Polska pochwaliła się, że wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego wyniosły w 2017 roku 622,5 mln zł i wzrosły o 69,9 proc. w stosunku do wpływów z 2016 roku. Były tym samym najwyższe od 15 lat. Równocześnie zmalały jednak przychody z reklam i sponsoringu, spadając po raz pierwszy od dawna poniżej 800 mln zł rocznie.

Wpływy abonamentowe TVP S.A. w latach 2003 - 2017Wpływy abonamentowe TVP S.A. w latach 2003 - 2017 Raport TVP

Koszty realizacji misji telewizji publicznej wyniosły przy tym 1,58 mld zł, a więc wpływy z abonamentu pokryły 39,4 proc. kosztów realizacji misji – w ramach realizowania owej misji TVP wyprodukowała np. edukacyjny Wielki Test o Jasnej Górze, film „Fatima” o objawieniach fatimskich czy dwa edukacyjne programy dla dzieci i młodzieży o charakterze religijnym - Ziarno i Studio Raban.

Wpływy rosną, ale maleją

Wzrost wpływów abonamentowych to zasługa przyznanej mediom publicznym rekompensaty za zwolnienie różnych grup społecznych z płacenia abonamentu w latach 2010-2017. Pierwsza transza rekompensaty wyniosła 266,5 mln zł. Środki wpłacone przez osoby płacące abonament wyniosły natomiast 355,1 mln zł i były niemal o 11 mln zł mniejsze niż rok wcześniej.

WYKONANIE WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH TVP S.A.
W LATACH 2015-2017 ROKU W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCEWYKONANIE WPŁYWÓW ABONAMENTOWYCH TVP S.A. W LATACH 2015-2017 ROKU W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE Raport TVP

Spadła też liczba gospodarstw domowych płacących abonament – z prawie 1,12 mln w 2016 do 1,03 mln w 2017 roku. Oznacza to, że daninę na TVP i publiczne radio wpłaca 7,6 proc. gospodarstw domowych. Znacząco wzrosła również liczba gospodarstw domowych zwolnionych z opłaty – z 3,49 mln do 3,59 mln, co przyczyniło się do spadku liczby tych, które nie płacą lub nawet nie zarejestrowały odbiornika do 8,94 mln (z 8,96).

TVP skarży się (całkowicie zasadnie), że przez lata bagatelizowania w Polsce prawnego obowiązku płacenia abonamentu straciła miliardy złotych. Poziom uchylania się od wypełniania ustawowego obowiązku jest w Polsce faktycznie bardzo wysoki. Podczas, gdy w Polsce płaci 7,6 proc. teoretycznie zobowiązanych do płacenia, w Czechach nie płaci 8 proc. zobowiązanych.

Gospodarstwa domowe posiadające odbiorniki RTVGospodarstwa domowe posiadające odbiorniki RTV Raport TVP

Spadki wpływów reklamowych TVP

Spadek wpływów z reklam i sponsoringu, jak wynika ze sprawozdania TVP, nie wynika z malejącej widowni flagowych programów takich jak Wiadomości TVP. Za spadki odpowiada fakt, że TVP jest dyskryminowana prawno-ekonomicznie.

- Spółka nie może na równi konkurować o budżety reklamowe, gdyż ze względu na brak możliwości przerywania programów reklamami nie jest w stanie zaoferować takiego samego produktu, jak stacje komercyjne – czytamy w sprawozdaniu TVP.

Przychody TVP S.A. z reklamy i sponsoringu w latach 2008 - 2017Przychody TVP S.A. z reklamy i sponsoringu w latach 2008 - 2017 Raport TVP

Dobry rok kanałów tematycznych i VOD

Kanały tematyczne to mocna strona TVP. Spółka chwali się, że pozycje lidera utrzymały w swoich kategoriach kanały TVP ABC, TVP Seriale i TVP Rozrywka. Na pozycję lidera wskoczył też w swojej kategorii kanał TVP Historia, a TVP Info zwiększyło swój udział w rynku. Również TVP Sport nie traciło swojej pozycji.

2017 rok był również dobrym rokiem dla platformy VOD Telewizji Polskiej. Zanotowała ona 40 proc. wzrost rok do roku.

Cotygodniowe podsumowanie roku 11/2018. Podcast ekonomiczno - polityczny Rafała Hirscha

Więcej o: