Prawie 50 milionów złotych z 500 plus do zwrotu. Głównie przez zbyt wysokie zarobki

Pobierając 500 plus nie warto starać się o zwiększenie dochodów. Łatwo stracić prawo do świadczenia i musieć zwracać pieniądze.

Niemal 50 milionów złotych nienależnie pobranych świadczeń muszą zwrócić rodziny, które pobierały 500 plus pomimo braku uprawnień. Najczęściej konieczność zwracania pieniędzy wynika z faktu, że świadczeniobiorcy nie poinformowali urzędników o zmianach w swojej sytuacji.

- Nie jest to zjawisko ani nowe, ani dotykające znaczną część osób. Każdy z nas, który pobiera świadczenie na podstawie określonych warunków, musi sumiennie i rzetelnie wypełniać te oświadczenia i je aktualizować, bo w innym przypadku mogą nastąpić właśnie takie decyzje o zwrocie – mówiła minister Elżbieta Rafalska. Dodała, że zadanie to (odzyskiwanie pieniędzy) wykonują samorządy.

500 plus i 800 złotych na osobę

Każdy beneficjent programu 500 plus powinien informować lokalne ośrodki pomocy społecznej o zmianach w swojej sytuacji rodzinnej i zarobkowej. Szczególne znaczenie ma to dla osób, które świadczenie pobierają na pierwsze dziecko, czyli muszą się zmieścić w nisko postawionym progu dochodowym – 800 złotych na osobę w rodzinie.

Poza tym, czasem nawet niewielka podwyżka lub premia może zaś sprawić, że zostanie on przekroczony. A o każdej zmianie należy zawiadamiać urząd, inaczej grozi właśnie utrata 500 plus i konieczność jego zwrotu za cały okres nienależnego pobierania pieniędzy.

Znikome wartości

Według resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej skala zjawiska nie jest duża. Kwoty do zwrotu to około 48 mln złotych, na 23 mld złotych, które wypłacono świadczeniobiorcom. Stanowi to 0,2 procenta wypłaconych pieniędzy. Odsetek nienależnych świadczeń wyższy jest w przypadku świadczeń rodzinnych i wynosi 0,58 proc. W obu wypadkach są to znikome wartości.

Za tą statystyką stoją jednak ludzie, dla których jest to realny problem. To kilka tysięcy rodzin w całej Polsce, których problem wynika najczęściej z faktu nieznacznego przekroczenia progów dochodowych. Oczywiste przypadki wyłudzeń stanowią niewielką część decyzji nakazujących zwrot nienależnych świadczeń.

Cotygodniowe podsumowanie roku 11/2018. Podcast ekonomiczno - polityczny Rafała Hirscha

Więcej o: