Mocny początek roku w polskim przemyśle. Produkcja rośnie, sprzyja pogoda

Marcin Kaczmarczyk
W lutym, wg najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, produkcja przemysłowa była o 7,4 proc. większa niż rok temu. Nieznacznie wyhamowała w stosunku do stycznia - ale i tak początek roku jest dla polskiego przemysłu bardzo dobry.

- Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w lutym br. o 7,4 proc. wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,2 proc.) i o 2,2 proc. niższa w porównaniu ze styczniem br. – czytamy w komunikacie GUS.

To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że już w styczniu produkcja przemysłowa zanotowała silny wzrost o 8,6 proc. Niewielki jej spadek w lutym tego roku względem poprzedniego miesiąca nie psuje tego obrazu. Zwłaszcza, że jak podał GUS, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 7,3 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,3 proc. wyższym w porównaniu ze styczniem br.

Na razie nasz przemysł zachowuje się dużo lepiej niż w przeciągu ostatnich kilku lat – dobrze to widać na poniższym wykresie.

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100) GUS

Dobrze jest w niemal każdym jego obszarze. - W stosunku do lutego ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu – podaje GUS - m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 20,5 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 17 proc. i wyrobów z metali – o 15,6 proc.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z lutym ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 12,8 proc., pozostałego sprzętu transportowego – o 7,2 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego oraz w produkcji odzieży - po 2,9 proc.

Czytaj więcej: Sprzedaż detaliczna spada w UE. Najlepsze w gospodarce europejskiej jest już za nami? 

Boom w budownictwie

GUS podał również informacje o produkcji budowlano-montażowej. Ta „zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w lutym br. wyższa zarówno w porównaniu z lutym ub. roku - o 31,4 proc. (przed rokiem notowano spadek o 5,3 proc.), jak i styczniem br. – o 3,3 proc..”

Nasi statystycy podkreślają przy tym, że po dwóch latach spadku, w lutym we wszystkich działach budownictwa odnotowano wzrost produkcji w skali roku, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – aż o 65 proc., w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 31,2 proc., a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 12,1 proc.. Te dane sugerują, że mocno ruszyły w końcu inwestycje publiczne. Budowlańcom z początkiem roku sprzyjała też łagodna zima.

Tekst pochodzi z blogu „Giełda i gospodarka.pl”

Więcej o: