Do rady nadzorczej państwowej spółki już niekoniecznie z wyższym wykształceniem. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę, zgodnie z którą osoby wybrane przez pracowników do rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa nie będą musiały posiadać wyższego wykształcenia ani zdanego egzaminu na członka rady nadzorczej.

Nowelizacja ustawy „o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”, uchwalona 1 marca przez Sejm, doczekała się w czwartek podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Co zmienia nowelizacja?

Otóż już za około 2 miesiące (ustawa wchodzi w życie 14 dni od daty ogłoszenia, potem spółki mają 45 dni na zmiany w swoich statutach) do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa lub grup kapitałowych będą mogły być wybierane przez pracowników osoby nieposiadające wykształcenia wyższego, nieposiadające zdanego egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej czy nieposiadające pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

Co więcej, członka rady nadzorczej, wybranego przez pracowników, nie będzie obowiązywał zakaz pozostawania w stosunku pracy z tą spółką (czy innej formy współpracy z nią), będzie on też mógł pełnić funkcje w zakładowej organizacji związkowej.

Zmiany były tłumaczone koniecznością ułatwienia wyboru do rad nadzorczych spółek państwowych przez przedstawicieli pracowników, m.in. związkowców.

Takie rozwiązanie umożliwia wskazanie do rady nadzorczej wielu kandydatów z grona pracowników, którzy pomimo braku spełniania tego wymogu, posiadają wiedzę o spółce oraz niezbędne zaufanie samych pracowników

- czytamy w uzasadnieniu do ustawy.

Podczas dyskusji nad nowelizacją ustawy, posłowie opozycji wyrażali zaniepokojenie obniżeniu progu kompetencji członków rad nadzorczych. - Uznawanie, że pracownicy nie są w stanie zdać egzaminów do rad nadzorczych, to obrażanie pracowników - komentował cytowany przez Biznes Alert Zdzisław Gawlik z PO. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski mówił, iż o poparcie dla zmian prosili go związkowcy. - To czy ktoś ma dyplom MBA, czy nie, nie oznacza, że będzie dobrze zarządzał spółką - uważa Leszek Miętek, członek prezydium OPZZ.

Nowelizowana teraz ustawa „o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników” w pierwotnej (jeszcze obowiązującej) wersji weszła w życie 1 stycznia 2017 r. Zlikwidowała ona Ministerstwo Skarbu Państwa i dała nadzór nad wszystkimi spółkami państwowymi premierowi.

***

Jacek Walkiewicz: Widzę szanse w problemach, a wcześniej widziałem problemy w szansach [NEXT TIME]

Więcej o: