Agencja Rozwoju Przemysłu o krok od kupienia Stoczni Gdańsk i spółki GSG Towers

Najważniejszy etap negocjacji z ukraińskim właścicielem Stoczni Gdańsk i GSG Towers zakończył się, jak chwali się ARP, sukcesem. Strony podpisały porozumienie dotyczące warunków transakcji.

W rezultacie trwających od stycznia (czyli od momentu złożenia przez ARP oferty) negocjacji, między Agencją Rozwoju Przemysłu, a Gdańsk Shipyard Group Sp. z o.o., właścicielem pakietów kontrolnych w Stoczni Gdańsk SA i GSG Towers (producencie wież dla elektrowni wiatrowych), podpisane zostało porozumienie, które określa warunki transakcji przejęcia przez ARP pakietów kontrolnych w obydwu spółkach.

Tzw. „term sheet”, jak z angielska określa się taką wstępną umowę, oznacza, że ARP oraz GSG (kontrolowane przez ukraińskiego inwestora) dogadały się w sprawie zarówno kluczowych warunków transakcji, jak i harmonogramu przejęcia obu spółek przez ARP. Samo przejęcie jest uzależnione jeszcze od zgód korporacyjnych czy pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (dotyczącej warunków koncentracji). Agencja Rozwoju Przemysłu złożyła ofertę kupna na warunkach rynkowych, jednak potencjalna kwota nie jest znana.

Długofalowy rozwój Stoczni Gdańsk

Zdaniem ARP przejęcie stoczni i spółki produkującej wieże dla elektrowni wiatrowych pozwoli wykorzystać potencjał obu spółek i jej pracowników. ARP chce zapewnić obu firmom warunki do długofalowego rozwoju – stoczni na rynku budowy i remontów statków, a GSG Towers na rynku morskiej energetyki wiatrowej.

81,05 procent akcji Stoczni Gdańsk S.A. należy do Gdańsk Shipyard Group, która jest kontrolowana przez ukraińskiego inwestora. Pozostałe 18,95 procent akcji posiada ARP. W spółce GSG Towers Sp. z o.o., ARP i GSG mają po 50 procent udziałów. W obu spółkach kontrola operacyjna należy do ukraińskiego inwestora. W Stoczni Gdańsk zatrudnionych jest obecnie ok.140 osób, a w GSG Towers ok. 430 osób. Stocznia Gdańska, której następcą jest Stocznia Gdańsk zatrudniała kiedyś nawet 18 tysięcy osób.

Cotygodniowe podsumowanie roku 12/2018. Podcast ekonomiczno - polityczny Rafała Hirscha

Więcej o: