Koniec ery bankomatów? Polacy coraz rzadziej wypłacają z nich gotówkę. Te dane to potwierdzają

Z najnowszych danych opublikowanych przez NBP wynika, że w ostatnich kwartałach liczba bankomatów systematycznie się zmniejsza. Od końca marca 2017 r. z polskich ulic zniknęło 521 urządzeń.

Z danych NBP wynika, że na koniec grudnia 2017 r. w Polsce było 23 230 bankomatów. Kwartał później odnotowano 96 bankomatów mniej. Polacy coraz chętniej wybierają płatności bezgotówkowe, co bezpośrednio przekłada się na liczbę urządzeń. 

Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r.Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r. NBP

W ostatnim kwartale 2017 roku na terenie całego kraju w bankomatach odnotowano 167,4 mln wypłat gotówki. To o 6,8 mln transakcji mniej niż w poprzednim kwartale (spadek na poziomie 3,9 proc.).

Informacja o kartach płatniczych
IV kwartał 2017 r.Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r. NBP

Spadła też wartość transakcji. W IV kwartale 2017 r. wypłaty gotówki w bankomatach opiewały na łączną kwotę 83,5 mld zł, czyli o 1,8 mld zł mniej niż w poprzednim kwartale (spadek o 2,2 proc.). Średnia wartość pojedynczej transakcji wypłaty gotówki w bankomacie wynosiła 499 zł, więcej niż w poprzednim kwartale (490 zł).

Informacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 rInformacja o kartach płatniczych IV kwartał 2017 r NBP

Pod koniec 2017 roku w ciągu dnia jedno urządzenie realizowało średnio 78 wypłat. Kwartał wcześnie liczba transakcji wynosiła 81.

Bankomatów mniej, ale płatności zbliżeniowych więcej

Wiele wskazuje na to, że bankomaty, a co za tym idzie transakcje gotówkowe, przegrywają z płatnościami zbliżeniowymi.

Obecnie karty zbliżeniowe stanowią 79,6 proc. wszystkich kart płatniczych
w Polsce. Jak podaje NBP wprowadzenie na rynek polski kart zbliżeniowych zostało przeprowadzone bardzo sprawnie w obrębie całego sektora bankowego, co umożliwiło dostarczenie klientom 31,1 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej (wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych, wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie, na koniec września 2017 r. było 32,1 mln).

W IV kwartale 2017 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej przeprowadzono 708,3 mln transakcji bezgotówkowych. W porównaniu do poprzedniego kwartału (690,3 mln) odnotowano wzrost liczby transakcji o 18 mln, co stanowi wzrost o 2,6 proc.

W IV kwartale 2017 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie płatności bezgotówkowych wynosił 68,3 proc.

Łączna wartość przeprowadzonych transakcji wyniosła 36,7 mld zł. W porównaniu
do kwartału poprzedniego wartość bezgotówkowych transakcji zbliżeniowych zwiększyła się o 6,2 mld zł , co stanowiło wzrost o 20,2 proc.

Udział transakcji zbliżeniowych w całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi wynosił 51,4 proc. (w poprzednim okresie wynosił 45,9 proc.).

+++

Jakub B. Bączek: Gdy sportowiec zaczyna wygrywać, to później robi to regularnie [NEXT TIME]

Więcej o: