Komentarze (77)
Płaca minimalna w 2019 roku ma pójść w górę o 117 zł. To wyraźna podwyżka, ale do rekordu brakuje
Zaloguj się
Pokaż wcześniejsze komentarze
 • a.k.traper

  Oceniono 2 razy 0

  Ustalanie płacy minimalnej jest populistycznym haslem, odsobiście uważam, ze człowiek angażujący się w pracę powinien zarabiać minimum 3500 netto, natomiast ci, którzy chcą mieć pracę ale nic więcej muszą mieć mniej. Ostatnio odeszło kilku ludzi, bo się dowierzieli, że kilku ma stawkę 35 zł/h a oni 15, n o niestety, są ludzie pracowici i z wiedza i są bez ambicji.
  Miałem też okazję współpracy z kilkoma ludźmi z Ukrainy, tej wschodniej, nadal z kilkoma współpracuję, część robią dla mnie a część na wasny rachunek, nie znali pewnych standardów ale chcieli poznać i chyba źle się w Polsce nie czują, bo stać ich na wynajem mieszkania i sprowadzenie rodzin.
  Każde stanowisko powinno być wycenione i osoba tam zatrudniona albo ma ambicje albo będzie próbować przetrwać jak najdłużej, tacy pracownicy też są potrzebni ale niech nie mowią, że ja to mam tyle lat pracy, bo nie zawsze to zaleta.
  Osobnym tematem jest ubezpieczenie społeczne, dopóki musimy płacić haracz na ZUS te zarobki są degradowane, każdy pracownik powinien mieć mozliwość wyboru systemu ubezpieczenia oraz podpisania kontraktu o podstawową usługę zdrowotną, bo te pieniądze są przejadane i wcale ni idą na te fundusze.
  Pozwólmu ludziom sie bogacić i wybierać rozumnie, dla wielu państwowe to doskonałość, owszem, w marnowaniu pieniędzy.

 • piotre1987

  Oceniono 2 razy 0

  Wyraźna podwyżka według wyborczej to 117 zł, masakra na rękę 1600 zł no luksusy wynajem ble kawalerki w podrzędnym miescie to koszt 1200 zł. Normalna kwota minimalnej to 3000 brutto na początek powinno byc

 • melix

  Oceniono 2 razy 0

  Znowu trolle z PiS minusują na potęgę zamiast pracować.

 • nino.rota

  Oceniono 2 razy 0

  Brawo PiS!

 • Kasia Kowalska

  Oceniono 2 razy 0

  Robią łaskę emerytom,którzy przez 40 lat ciężko pracowali na dochód narodowy .Emerytura mała,więc jak żyć.Wszystko drogie i dalej drożeje,nie starcza do ostatniego.Chciałbym ,żeby ci na górze raz żyli za 16oo zł przez cały miesiąc,jak Gowinowi ,który zarabia ok 16 tys.zł nie starcza do pierwszego.Ciężko żyć w Polsce ludziom ,którzy nie siedzą na stołkach..

 • radon13

  Oceniono 4 razy 0

  Podwyżka paliw o ok 2 % w momencie gdy paliwo przebija 5 zl i światowy trend pokazuje że będzie rosło to świadomy impuls inflacyjny aby paść MIsiewiczów . Wg mnie PIS chce wygenereować większą inflację bo to zdecydowanie zwiększy dochody kosztem wszystkich ale głownie grup nieuprzywilejowanych.

 • krakenisreal

  Oceniono 6 razy 0

  Wina PiS!

 • kka69

  Oceniono 9 razy -1

  czyli znowu najgorszy sort pracowniczy dostanie podwyżkę za nic, a fachowcy usłyszą od szefów że dla nich już kasy nie wystarczyło...

 • melix

  Oceniono 7 razy -1

  PiS nas wykończy. Składka na ZuS na zabije. Z czego mamy to opłacać. Gospodarka i inwestycje stoją to najgorszy inwestecyjnie rok . Te misiewicze na sutych stanowiskach boja się podejmować decyzji inwestycyjnych.

 • gosia721

  Oceniono 3 razy -1

  nterpelacja nr 3565
  do ministra pracy i polityki społecznej
  w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego z dochodu będącego podstawą do przyznania i naliczania wysokości zasiłku stałego
  Pani Minister! Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.) zasiłek stały przysługuje:
  1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Ustalając dochód dla osoby, która pobiera zasiłek stały, stosuje się art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z którym za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
  Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 (w brzmieniu obowiązującym od dnia 27.02.2007 r.) nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
  Do dochodu zaliczamy m.in.:
  - zasiłek rodzinny,
  - zasiłek pielęgnacyjny (...)
  Pani Minister, jest oczywistym, iż przytoczone przeze mnie przepisy stosują zasadę uwzględniania wszystkich dochodów, bez względu na ich pochodzenie, wprowadzając tylko nieliczne wyjątki. Zdaję sobie sprawę, że wprowadzenie takiej konstrukcji dochodu wiąże się z wyrażoną w art. 2 ustawy o pomocy społecznej zasadą pomocniczości, zgodnie z którą rolą pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wiemy, że pomoc społeczna wkracza w sytuację osób i rodzin dopiero wtedy, gdy nie są one w stanie pokonać trudności życiowych własnym działaniem.
  Jednakże równocześnie ustawodawca przyznaje na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139 poz. 992, z 2006 r., ze zm.) zasiłek pielęgnacyjny w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osobie w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, gdy osoba pobierająca zasiłek stały i równocześnie uprawniona do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego z powodu niepełnosprawności fizycznej czy też psychicznej (niezawinionej) znajduje się z przyczyn oczywistych w trudnej sytuacji życiowej, niewiele jest w stanie zmienić własnym działaniem, a pomimo tego zostaje jej w praktyce zabrana kwota ww. zasiłku pielęgnacyjnego poprzez zaliczenie go do dochodu przy przyznawaniu zasiłku stałego i w konsekwencji odpowiednim obniżeniu kwoty zasiłku stałego).

 • wichura

  Oceniono 11 razy -1

  Znów paru roboli trzeba będzie przesunąć do szarej strefy...

 • popijajac_piwo

  Oceniono 9 razy -1

  "Płaca minimalna w 2019 roku ma pójść w górę o 117 zł."

  Wiecie jak to działa: stówka więcej dla pracownika, stówka więcej dla koryta. Pracodawca i tak musi wyskoczyć z dwóch stówek...

 • speedy13

  Oceniono 4 razy -2

  Dla porównania: kwota bazowa wynagrodzenia w Służbie Cywilnej (zamrożona od 2009) wynosi obecnie 1873 zł 84 gr.

 • justas32

  Oceniono 12 razy -2

  Ciemny lud i tak nie zrozumie że z podwyżkami płac wiążą się nieodłącznie podwyżki cen ...

 • egon_olssen

  Oceniono 7 razy -3

  Super...
  To teraz zwykły robol po 6 klasach podstawówki będzie zarabiał tyle samo, co pielęgniarka???

 • tenare

  Oceniono 5 razy -3

  W 2019 roku, przy utrzymaniu tego samego poziomu życia co teraz, można sobie odłożyć 117 zł na prywatny fundusz emerytalny. Oczywiście po odliczeniu należnych podatków i składek.

 • hotin

  Oceniono 15 razy -5

  Szwaby już są niezadowoleni, bo Polacy olali ich szparagi.Brawo PiS i gońmy zachodnie zarobki!

 • Mat Mad

  Oceniono 15 razy -5

  Brawo, brawo! Czyli zrównujmy zawody tak ważne jak np. nauczyciel, ratownik medyczny itp. z pracą np. w sklepie odzieżowym. Wyżej wymienieni są wyżej od pensji minimalnej o jakieś 300-400 zł brutto a teraz będą jeszcze bliżej najniższej krajowej.
  O aspekcie ekonomicznym podnoszenia co chwilę płacy minimalnej to nawet szkoda gadać.
  Oczywiście ZUS też pójdzie w górę.
  Ważne, że się kupi głosy tych co właśnie minimalną pensję zarabiają. Do tego 500 plus, 300 plus, czynsze plus i haj lajf.
  A ktoś kto coś tam więcej potrafi, wykształcił się wykonuje ważny i ciekawy zawód niech zap....ala na to wszystko.
  Odechciewa się już. Najpierw złodzieje i lizodupy unii z PO, a teraz socjaliści i cynicy z PiSu. Ten kraj to dramat.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX