Bank Zachodni WBK zmienia nazwę na Santander Bank Polska i przeprowadza się do Warszawy

Zmiana nazwy na Santander Bank Polska S.A. wynika z przynależności od 2011 r. Banku Zachodniego WBK do międzynarodowej Grupy Santander. Stanowi też etap rozpoczętego pod koniec marca br. globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach Grupy Santander.

BZ WBK Santanderem chciał się stać już w 2014 r., kiedy na jego czele stał jeszcze Mateusz Morawiecki, ale do zmiany nie doszło z powodu braku konsultacji decyzji z Komisją Nadzoru Finansowego.

Tym razem dopełniono formalności i podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Banku Zachodniego WBK przyjęli uchwałę w sprawie zmiany nazwy na Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany siedziby rejestrowej na Warszawę. Obecnie bank ma siedzibę we Wrocławiu.

- Wraz ze zmianą nazwy i identyfikacji wizualnej stajemy się bogatsi o międzynarodowy wymiar marki Santander oraz długoletnią tradycję i siłę grupy – mówi cytowany w komunikacie prasowym Gerry Byrne, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK.

Założeniem banku jest bardziej intensywne wykorzystanie przynależności do Grupy Santander przy wdrażaniu korzyści dla Klientów w Polsce.

– Zmiana marki to świetna okazja do wzmocnienia pozycji rynkowej w coraz bardziej cyfrowym, szybko zmieniającym się świecie – tłumaczy Michał Gajewski, Prezes Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Co zmiana oznacza dla klientów?

Zmiana nazwy, logo oraz siedziby nie będą wymagać od klientów podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań.

Wszystkie umowy pozostaną w mocy, bez konieczności podpisywania dodatkowych aneksów. Nie zmienią się również numery rachunków bankowych, terminy ważności kart oraz numery PIN. Do czasu zarejestrowania zmiany nazwy Banku w Krajowym Rejestrze Sądowym adresy strony internetowej Banku oraz stron do logowania do bankowości internetowej i mobilnej pozostają takie same jak dotychczas.

Formalny start rebrandingu nastąpi we wrześniu, wraz z dniem rejestracji odpowiednich z mian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

BZ WBK jest trzecim największym bankiem w Polsce - po PKO BP i Banku Pekao. Jego aktualna wartość giełdowa sięga 37 mld zł. Nieco ponad 68 proc. akcji banku należy do hiszpańskiego giganta Banco Santander.

+++

Maciej Panek: Byłem na dnie, gdy otworzyłem firmę posiadającą obecnie 3 tys. samochodów [NEXT TIME]

Więcej o: