Nawet 100 tys. firm może zniknąć z rejestru CEIDG, bo właściciele nie podali numeru PESEL? Wyjaśniamy

Robert Kędzierski
Prowadzisz własną firmę? Jeśli nie przekazałeś do CEIDG numeru PESEL, to może ona wkrótce zniknąć z rejestru. Wyjaśniamy, czy jest się czego bać i kogo dotyczy problem.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą do 19 maja, czyli do soboty, mają czas na aktualizację danych w bazie przedsiębiorców CEIDG. Chodzi o numer PESEL, który zgodnie z z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej powinien znajdować się w bazie.

W przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (który przypada właśnie na 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje, że nawet 100 tys.  firm mogło ten obowiązek przegapić. Ewentualne konsekwencje są tymczasem bardzo poważne. Urzędnicy Centralne  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są zobowiązani, aby wykreślić z rejestru firmy, których właściciele nie przekazali numeru PESEL.

A to z kolei może pociągnąć za sobą poważne kłopoty dla przedsiębiorców - grzywnę za prowadzenie niezarejestrowanej działalności (do 5 tys. zł), problemy z uzyskaniem świadczenia od ZUS, jak również postępowanie skarbowe. 

Czytaj też: Bez niej lądowanie na Księżycu mogłoby się nigdy nie udać

Urzędnicy uspokajają, ale problem jest realny

Nasz zaniepokojony czytelnik skontaktował się w tej sprawie z biurem zajmującym się ewidencją działalności gospodarczej w Lesznie. Z przekazanych informacji wynika, że problem wykreślenia z rejestru dotyczy pojedynczych przypadków. CEIDG tworzono bowiem w roku 2011, a rok później przenoszono dane z baz lokalnych do bazy centralnej. Już wtedy urzędnicy zwracali szczególną uwagę na brakujące numery PESEL. 

Urzędnicy podkreślają, że problem wykreśleń będzie dotyczył pojedynczych firm, takich, które od lat nie dokonują zmian w rejestrach. Z drugiej strony Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej podaje, że numeru PESEL brakuje w rejestrze aż 235 tys. przedsiębiorstw. Trudno założyć, że wszystkie te podmioty od dawna nie istnieją. Problem wydaje się więc realny, jego skala nie powinna być jednak masowa. 

Osoby, które prowadzą firmy powinny się jednak upewnić, że numeru PESEL przy ich wpisie w CEIDG nie brakuje. Inaczej muszą liczyć się z tym, że zostaną wykreślone z automatycznie. Informacja o wykreśleniu musi być przekazana do innych urzędów niezwłocznie - najpóźniej następnego dnia roboczego po usunięciu wpisu. 

Wniosek o aktualizację danych w CEIDG można złożyć elektronicznie. 

Zbigniew Grycan: Dobrze mi się wiodło, bo przede wszystkim dbałem o jakość swoich produktów [NEXT TIME]

Więcej o: