CCC wchodzi na rynek szwajcarski. Kupuje spółkę z blisko 100-letnią tradycją

Grupa CCC kupuje szwajcarską spółkę Karl Voegele. Umowa w tej sprawie została podpisana we wtorek. Kwota transakcji została ustalona na 10 mln franków szwajcarskich.

Karl Voegele to jedna z największych spółek obuwniczych na rynku szwajcarskim. A także już naprawdę wiekowa - ma 96-letnią tradycją. Na koniec 2017 r. spółka z Uznach posiadała sieć 219 sklepów pod markami Voegele i Bingo.

.. źródło: CCC

Firma Karl Voegele obecnie jest jednak w trakcie restrukturyzacji. Według informacji podanych przez CCC, w 2017 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 172 mln franków, ale EBITDA (czyli zysk operacyjny przed uwzględnieniem odsetek od kredytów, amortyzacji i podatków, był na minusie i wyniósł - 5,9 mln franków. Według planów restrukturyzacyjnych, za rok EBITDA ma być już dodatnia i wynieść 0,7 mln franków.

Teraz spółka Karl Voegele ma zostać przejęta przez CCC. Umowa sprzedaży, opiewająca na 10 mln franków i obejmująca przejęcie 70 proc. akcji szwajcarskiej firmy, na razie jest warunkowa. To, czy zostanie ostatecznie sfinalizowana, zależy m.in. od badania due dilligence (czyli „prześwietlenia” firmy pod kątem finansowym, prawnym czy podatkowym), czy ewentualnego wystąpienia negatywnej zmiany. Zamknięcie transakcji przewidziano do końca czerwca br. lub nie później niż do końca września br., jeśli obie strony tak postanowią.

.. źródło: CCC

Do CCC może trafić także pozostałe 30 proc. akcji Karl Voegele. Polskiej spółce przysługuje opcja nabycia pozostałego pakietu, a Maxowi Manuelowi Voegele’owi - kontrolującemu jeszcze spółkę - opcja jego zbycia. Strony mogą wykonać opcje po 2021 roku. Cena za pozostałe akcje zostanie określona jako czterokrotność EBITDA minus dług netto, obliczone na postawie zaudytowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok.

Sieć sklepów CCC w kraju i za granicą obecnie liczy 950 placówek - w tym ponad połowę za granicą. Grupa obecna jest łącznie w 20 krajach (17 offline i 12 online).

.. źródło: CCC

***

Dominika Nowak: Czasem tylko dzięki szalonej odwadze, można zacząć działać [NEXT TIME]

Więcej o: