Ministerstwo Finansów rośnie w siłę. Zatrudnienie w górę aż o 25 proc. Inne resorty robią to samo

W połowie listopada 2015 r. stan zatrudnienia w Ministerstwie Finansów wynosił 2216 etatów. 21 maja 2018 r. było to już 2778 etatów. - Ten wzrost to efekt utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej - tłumaczy resort.

W poprzedniej kampanii wyborczej PiS mocno krytykował rządy PO-PSL za rozdymanie biurokracji. Obiecywał jej radykalne odchudzenie. Jeśli jednak spojrzeć na stan zatrudnienia w Ministerstwie Finansów, to nie bardzo się to udało.

Fiskus się zbroi?

W odpowiedzi na sejmową interpelację posła Tomasza Kostusia z PO o stan zatrudnienia w Ministerstwie Finansów, Marian Banaś wiceminister w tym resorcie, poinformował 5 czerwca, że w przeliczeniu na pełne etaty wynosi on 2778 etatów.

To stan na 21 maja 2018 r. - W stosunku do stanu zatrudnienia z dnia 15 listopada 2015 r., zwiększyło się o 562 etaty - stwierdził minister Banaś.

Łatwo policzyć, że jest to wzrost o nieco ponad 25 proc.

- Z dniem 1 marca 2017 r. weszła w życie reforma administracji skarbowej - tłumaczy Marian Banaś.

Na jej podstawie w miejsce „starej” administracji skarbowej utworzono „nową”. Tak powstała Krajowa Administracja Skarbowa. Scali ona w jedno urzędy skarbowe, kontrolę skarbową, służbę celną. W zamyśle rządu miało to ułatwić obsługę i kontrolę podatników. Poprawić skuteczność tych kontroli. I przyczynić się do poprawy ściągalności podatków

- Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej związane było ze zmianą dotychczasowych struktur administracji podatkowej, służby celnej, i kontroli skarbowej oraz podziałem realizowanych zadań, w tym przejęciem przez Ministerstwo Finansów części zadań z resortu oraz włączeniem pracowników resortu w strukturę urzędu MF w szczególności audytorów środków europejskich, co spowodowało wzrost stanu zatrudnienia - tłumaczy teraz minister Banaś.

Inne resorty unikają odpowiedzi, ale zatrudnienie też rośnie

Pytania o zmiany stanu zatrudnienia poseł Kostuś zadał też innym ministerstwom. Tłumaczył je zastąpieniem obowiązkowych konkursów możliwością zatrudniania na podstawie powołania, przy jednoczesnym ograniczeniu wymogów posiadania doświadczenia. - Powyższe instrumenty prawne stworzyły dogodne możliwości zmian w strukturze zatrudnienia w poszczególnych departamentach wchodzących w struktury ministerstw - wyjaśnił poseł PO.

Większość Ministerstw nie odpowiedziała dotąd na jego pytania.

  • Ministerstwo Sportu i Turystyki stwierdziło, że zatrudnienie według stanu na 25 maja 2018 r. wynosi 232 etaty. I wzrosło w stosunku do 15 listopada 2015 r. Nie podano jednak, o ile.
  • W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej utworzonym 16 listopada 2015 r. zatrudnienie wynosiło wtedy 172 etaty. W maju 2018 r. - 383.
  • W Ministerstwie Edukacji stan zatrudnienia to 320,78 etatu. - Obecny stan zatrudnienia jest nieznacznie wyższy, w stosunku do stanu zatrudnienia z 15 listopada 2015 r. - twierdzi resort, nie podaje jednak konkretnej liczby.
  • Ministerstwo Energii zatrudnia pracowników na 401 etatach. - Ministerstwo Energii zostało utworzone z dniem 27 listopada 2015 r. (...), natomiast statut Ministerstwa został nadany w dniu 23 grudnia 2015 r. (...), tym samym nie ma możliwości podania stanu zatrudnienia w Ministerstwie Energii w dniu 15 listopada 2015 r. - odpowiedział na pytania posła PO szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski.
  • W Ministerstwie Cyfryzacji stan zatrudnienia to 373 etaty. Resort został utworzony 16 listopada 2015 r. poprzez wydzielenie z dawnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które zatrudniało pracowników na 477 etatach. 
  • W Ministerstwie Rolnictwa zatrudnienie w tym czasie spadło z 866 do 750.

Na interpelację posła Kostusia nie odpowiedziały dotąd m.in. ministerstwa: sprawiedliwości, obrony narodowej, infrastruktury, kultury i dziedzictwa narodowego, nauki i szkolnictwa wyższego, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, zdrowia, a także rodziny, pracy i polityki społecznej. O stanie zatrudnienia nie poinformowała też dotąd kancelaria premiera.

***

Dlaczego USA idą na wojnę handlową z całym światem? [W 2 MINUTY]

Więcej o: