UOKiK: Czy największe sieci fitness w Polsce i operator pakietów Multisport stworzyły kartel?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa, że kluby fitness mogły m.in. podzielić między sobą rynek i wspólnie ustalać, w których rejonach Polski będą działały.

W komunikacie prasowym Urząd napisał, że są to m.in. operatorzy klubów Calypso, Fabryka Formy, Zdrofit, Fitness Platinium, Fitness Academy.

"Rośnie liczba Polaków korzystających z klubów fitness. W 2017 r. było to prawie 3 mln osób. Nie zawsze kupują wejściówki czy karnety bezpośrednio w klubie, korzystają również z pakietów sportowo-rekreacyjnych. Są one często oferowane pracownikom przez pracodawców jako świadczenie motywacyjne. Pracodawca zawiera wówczas umowę z operatorem pakietów, który pełni rolę pośrednika między pracodawcą i jego pracownikami a klubem fitness" - czytamy w komunikacie.

Przeszukania w biurach Benefit Systems

W 2017 r. UOKiK w asyście policji przeprowadził przeszukania w siedzibach sieci fitness oraz w biurach Benefit Systems, największego w Polsce operatora pakietów sportowo-rekreacyjnych (oferuje m.in. kartę Multisport).

"Zebraliśmy wówczas dowody, które wskazują, że siedemnastu przedsiębiorców mogło zawrzeć porozumienia ograniczające konkurencję. Kluby fitness mogły m.in. podzielić między sobą rynek, w ten sposób, że wspólnie ustaliły, w których rejonach Polski będą działały" - powiedział Marek Niechciał, cytowany w komunikacie. 

Z punktu widzenia konsumenta podział rynku mógł oznaczać, że np. w Gdańsku nie były otwierane kluby Fabryki Formy, a w Poznaniu kluby Calypso. W konsekwencji konsumenci mogli znajdować się w gorszej sytuacji, niż gdyby rynku nie podzielono.

UOKiK podejrzewa również, że operatorzy klubów ustalili, iż uczestniczące w zmowie kluby nie będą współpracowały z rywalami Benefit Systems, np. z OK System, który oferuje na rynku pakiety konkurencyjne wobec kart Multisport. Takie działania mogły sprzyjać ochronie silnej pozycji Benefit Systems na rynku pakietów sportowo-rekreacyjnych, stawiać pracodawców szukających alternatywy dla usług Benefit Systems w gorszej sytuacji, a jednocześnie pozbawiać konsumentów używających pakietów innych niż Multisport dostępu do lubianych przez siebie klubów.

Możliwe nawet 2 mln zł kary

"Zdobyte przez nas dowody mogą świadczyć o udziale w zmowie siedmiu menadżerów firm. Dlatego po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na prowadzenie postępowania także przeciwko osobom fizycznym. Grozi im kara do 2 mln zł. Z kolei maksymalna sankcja, którą możemy nałożyć na spółkę, to 10 proc. jej obrotu" - dodał prezes UOKiK.

Odpowiedzialność menadżerów firm za zmowy rynkowe funkcjonuje w Polsce od 2015 r., samo postępowanie prowadzone jest natomiast zarówno na podstawie przepisów polskich, jak i unijnych.

Benefit Systems wycofuje wniosek o przejęcie

Nie są to jedyne działania UOKiK prowadzone w ostatnim czasie na rynku fitness. W 2017 r. Urząd rozpatrywał również wniosek o zgodę na koncentrację, która miała polegać na przejęciu przez Benefit Systems kontroli nad siecią Calypso. Po zastrzeżeniach Urzędu przejmująca spółka wycofała wniosek o zgodę na koncentrację, przypomniał Urząd. 

O ryzyku przekształcenia się dotychczasowych czynności wyjaśniających prowadzonych przez prezesa UOKiK w postępowanie przeciwko spółce oraz ryzyku nałożenia kary Benefit Systems informował m.in. w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej Benefit Systems za rok finansowy 2017, podsumowano.

Spółki nie zgadzają się z zarzutami

Czytaj też: Co dostaną spadkobiercy założyciela sieci IKEA? Już wiemy. 

Spółka Benefit Systems nie zgadza się z zarzutami. Przesłała nam oświadczenie, które publikujemy w całości. 

Potwierdzamy, że Prezes UOKiK wszczął wobec Benefit Systems S.A. oraz jej spółek zależnych postępowanie antymonopolowe. Jest to kolejny etap postępowania, poprzedzony czynnościami wyjaśniającymi, o których informowaliśmy w raportach okresowych.

Rozumiemy, że celem Prezesa UOKiK jest dokonanie oceny przeprowadzonych działań Spółki pod kątem ich zgodności z przepisami prawa konkurencji oraz zweryfikowanie, czy zastrzeżenia sformułowane przez organ antymonopolowy są zasadne i znajdują potwierdzenie w faktach.

Spółka nie zgadza się z formułowanymi przez Prezesa UOKiK zastrzeżeniami i będzie dążyła do wyjaśnienia powstałych wątpliwości. Pragniemy jednocześnie wskazać, że postępowanie antymonopolowe jest na wstępnym etapie – Spółka przygotowuje odpowiedź na wszystkie zastrzeżenia zgłoszone przez Prezesa UOKiK. Na bieżąco współpracujemy z Urzędem, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Benefit Systems w Polsce

Spółka Benefit Systems działa na polskim rynku od 2001 roku, a od 2011 roku jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest twórcą programu sportowo-rekreacyjnego MultiSport, który wspiera aktywny i zdrowy tryb życia jego Użytkowników. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Oferta sportowa jest rozwijana z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii, gdzie systematycznie rośnie liczba korzystających z kart sportowych.

W I kwartale 2018 łączna liczba kart MultiSport, wydawanych przez Benefit Systems, w Polsce i na rynkach zagranicznych przekroczyła milion. W pierwszy kwartale b.r. spółka odnotowała wzrost przychodów o 28 proc. do 284,7 mln zł. Zysk w tym okresie wyniósł 28,5 mln zł, co oznacza wzrost o 54,8 proc. rok do roku - informuje spółka.

***

Ewa Błaszczyk: Nie zakładajmy na wstępie, czy będzie sukces czy klapa, tylko zróbmy robotę [NEXT TIME]

Więcej o: