300 zł wyprawki dla ucznia. Można już składać wnioski o pieniądze. Jak, gdzie i do kiedy to zrobić?

Od 1 lipca można składać wnioski o pieniądze z programu "Dobry Start, czyli 300 zł rocznie na każde dziecko w wieku szkolnym. Jednocześnie ruszyła kolejna tura składania wniosków w ramach programu 500 plus.

Świadczenie "Dobry Start" wynosi 300 złotych i jest wypłacane na każde dziecko w wieku szkolnym do ukończenia przez nie 20. lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Rodzice mogą się starać o pieniądze bez względu na dochód, jednak niezbędne jest złożenie wniosku.

Uwaga rodzice przedszkolaków i dzieci uczęszczających do zerówki: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Jak złożyć wniosek o pieniądze z programu "Dobry Start"?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli osoba, która sprawuje faktyczna opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski on-line o świadczenie "Dobry Start" można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl) albo przez systemy bankowości internetowej niektórych banków (czyli tak jak przy 500 plus). Banki, które udostępnią wnioski online, to: Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości oraz wybrane zrzeszone banki spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski (oraz Inteligo), BGŻ BNP Paribas i SGB-Bank oraz wybrane zrzeszone w nim banki spółdzielcze. Bank Zachodni WBK włączy się z kolei w akcję informacyjną o programie zachęcając do złożenia wniosku korzystając z profilu zaufanego.

W formie papierowej wnioski będzie można składać z kolei od 1 sierpnia. Wnioski o świadczenie "Dobry Start" będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje. Mowa m.in. o urzędach miast/gmin czy ośrodkach pomocy społecznej.

Zobacz też: 300 zł wyprawki dla ucznia. Jak, gdzie i do kiedy można złożyć wniosek?

Nie przegap terminu

Ministerstwo Rodziny zwraca uwagę, że złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Wnioski złożone po tym okresie będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy. Tyle czasu ma zająć rejestracja zgłoszenia i wypłata pieniędzy. 

Warto pamiętać, że dokument należy złożyć nie później niż 30 listopada. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

Jak dowiem się, że otrzymam świadczenie?

Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o jego przyznaniu na podany we wniosku adres e-mail. Jeśli takiego adresu zabraknie, to informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście. Co ważne, nieodebranie takiej informacji nie będzie wstrzymywało wypłaty świadczenia z programu „Dobry Start”.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia. 

We wszystkich województwach uruchomiono specjalne infolinie, na których można uzyskać informacje dotyczące świadczenia. Z infolinii mogą skorzystać rodzice i opiekunowie zainteresowani świadczeniem, a także pracownicy samorządów.

Uwaga na oszustów

Jednocześnie Ministerstwo Rodziny przestrzega  przed oszustami. Ci mogą podszywać się pod instytucję gminną lub powiatową, wysyłając wiadomości z linkiem lub prośbą o podanie numeru konta w celu dokonania przelewu świadczenia lub kliknięcia w link.

Warto pamiętać, że realizatorzy programu nie wysyłają wiadomości. Instytucja gminna lub powiatowa realizująca świadczenie nie prosi o numer konta, a wysyłana przez nią wiadomość ma charakter czysto informacyjny. W e-mailu od instytucji gminnej lub powiatowej nie znajdzie się prośba ani o odpowiedź, ani o kliknięcie w jakikolwiek link.

Kolejna tura wniosków o pieniądze z programu 500 plus

Od 1 lipca można również złożyć nowy wniosek o pieniądze z programu "Rodzina 500 plus", który jest realizowany w Polsce od 2016 r. Jego złożenie w ustalonych przez Ministerstwo Rodziny terminach, to gwarancja ciągłości otrzymywania pieniędzy. 

Resort rodziny przypomina, że  prawo do świadczenia 500+ jest ustalane na rok - od 1 października do 30 września kolejnego roku. Nowy okres świadczeniowy oznacza, że wniosek złożyć muszą zarówno rodziny, które dopiero chcą dołączyć do programu, jak również te, które korzystały już z programu i chcą dalej otrzymywać pieniądze.

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: