Ministerstwo przygotowało nowelizację ustawy o rynku pracy. Pomyśleli dosłownie o wszystkim, jest nawet "bon ofertowy"

Projekt ustawy o rynku pracy autorstwa resortu pracy, który właśnie trafił do konsultacji, zakłada m.in. wprowadzenie bonów ofertowych dla mikro i małych firm, zmianę sposobu aktywizacji osób bezrobotnych oraz dotację na otworzenie biznesu dla przedsiębiorców chcących wrócić do kraju.

Obowiązująca ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy została uchwalona w 2004 r. i choć przeszła już niejedną nowelizację, ze względu na obecną sytuację społeczno-gospodarczą wymaga gruntownej przebudowy.

Resort pracy w ostatnich dniach czerwca zgłosił swój projekt ustawy do konsultacji. Jak czytamy w uzasadnieniu, nowelizacja  bierze pod uwagę szereg czynników, w tym m.in.: rekordowo niskie bezrobocie, szansę na aktywizację osób długotrwale bezrobotnych, starzenie się społeczeństwa oraz wypieranie z rynku przez postęp technologiczny i automatyzację wybranych grup zawodów.

Ma to się przełożyć na konkretne działania, czyli m.in. wsparcie dla mikro i małych firm w finansowaniu tworzenia nowych miejsc pracy, pomoc w przeniesieniu biznesu do Polski przedsiębiorcom na emigracji, podwyżkę zasiłku dla bezrobotnych osobom z 30-letnim stażem pracy, zmianę podejścia i strategii aktywizacji osób bezrobotnych, zwiększenie współpracy urzędów z pracodawcami oraz podnoszenie kwalifikacji osób, które, choć mają pracę, w niedalekiej przyszłości mogą być zagrożone bezrobociem.

Pamiętano również o emigrantach zarobkowych, którzy od ponad dwóch lat ratują nasz mocno rozgrzany rynek prac. W 2017 r. zostało wydanych ponad 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi (o 39 proc. więcej niż w poprzednim roku), z czego aż 94 proc. dotyczyło obywateli Ukrainy.

Czytaj więcej: Rząd widzi coraz większy problem z pracownikami. Będą ułatwienia w zatrudnianiu obcokrajowców

Długotrwale bezrobotni dostaną większe wsparcie

Choć w ciągu ostatnich trzech lat zmniejsza się zarówno liczba długotrwale bezrobotnych, jak i ich udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych, to wciąż osoby te stanowią 55 proc. bezrobotnych (594,8 tys. w końcu 2017 r.).

Jak wskazano w uzasadnieniu nowelizacji "

skala długotrwałego bezrobocia, a także problemy osób długotrwale bezrobotnych balansujących na granicy wykluczenia społecznego, stanowią dla służb zatrudnienia duże wyzwanie.
Jednak biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, należy postrzegać osoby długotrwale bezrobotne jako potencjalne źródło zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawców.

Autorzy nowelizacji tłumaczą, że "urzędy pracy będą miały szansę na poprawienie jakości świadczonych usług i lepsze ich adresowanie, gdyż zaproponowane w nowych przepisach rozwiązania powstały z uwzględnieniem wyników badań funkcjonowania dotychczasowych przepisów, a także w oparciu o napływające pytania, zgłaszane wątpliwości i przekazywane rekomendacje, w szczególności przez samorządy, organizacje związków zawodowych i organizacje pracodawców."

Czytaj więcej: Zamożny jak Polak. Co to znaczy być bogatym nad Wisłą?

Bon ofertowy, czyli co?

To rozwiązanie dla mikro i małych przedsiębiorstw. "Bon ofertowy" ma ułatwić im szukanie pracowników poza urzędowymi rejestrami.

"Jeśli powiatowy urząd pracy przyzna pracodawcy »bon ofertowy«, wówczas będzie on stanowić gwarancję refundacji pracodawcy z Funduszu Pracy części kosztów rekrutacji pracownika, realizowanej przez agencję zatrudnienia. Bon ofertowy będzie mógł być przyznawany wyłącznie w przypadku, gdy powiatowy urząd pracy nie będzie miał możliwości (brak kandydatów w rejestrze) zrealizowania oferty pracy w określonym czasie i zostaną spełnione inne warunki określone w projekcie ustawy" - czytamy w uzasadnieniu.

Powracający przedsiębiorcy

Zgodnie z założeniami nowej ustawy, będą mieli możliwość skorzystania z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności rejestracji w urzędach pracy.

"Brak konieczności rejestracji w urzędach pracy umożliwi uniknięcie dodatkowych wydatków ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na wypłatę zasiłków, kosztów administracyjnych związanych z rejestracją w urzędach pracy etc. Dotyczy to przede wszystkim osób zdecydowanych na prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski, w szczególności osób, które prowadziły działalność gospodarczą za granicą".

Podwyżka zasiłku dla wybranych bezrobotnych

Proponowane przepisy zakładają również wprowadzenie zasiłku w wysokości 130 proc. zasiłku podstawowego - dla bezrobotnych, posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku, np. okres zatrudnienia czy wykonywania innej pracy zarobkowej. Obecnie otrzymują 120 proc. zasiłku podstawowego.

Aktywizacja długotrwale bezrobotnych

Zakłada m.in. zwiększenie współpracy między instytucjami w tym głównie urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej. Osoby bez kwalifikacji zawodowych będą miały pierwszeństwo w dostępie do szkoleń oraz skorzystanie z usług agencji zatrudnienia, przede wszystkich w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (na podstawie umowy zawieranej przez urząd pracy z agencją zatrudnienia).

+++

Veit Stutz: Zamiast wciąż szukać nowych wyzwań, lepiej dłużej zostać na danym stanowisku i wgryźć się w temat [NEXT TIME]

Więcej o: