Nowe oznaczenia paliw na stacjach od października. Już nie wlejesz benzyny do diesla

Już 12 października na stacjach pojawią się nowe, dodatkowe oznaczenia paliw ujednolicone dla całej Unii. Będą one również zamieszczane przy wlewach paliwa w nowych autach tak, aby nie doszło do pomyłki podczas tankowania.

Nowe oznaczenia są związane z unijną dyrektywą 2014/94/UE, która wejdzie w życie 12 października 2018. Mają być dodatkową informacją, która pojawi się obok dobrze znanych i funkcjonujących obecnie symboli.

Wzory oznaczeń powstały we współpracy ekspertów branży samochodowej i paliwowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rządów i Komisji Europejskiej.

Nalepki na dystrybutorach mają mieć przynajmniej 30 mm średnicy, a te na pistoletach i wlewach paliwa przynajmniej 13 mm.

fuel-identifiers.eufuel-identifiers.eu 

Co oznaczają i jak je czytać?

KÓŁKO DLA BENZYNY - informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w benzynie oznaczona jest jako “Exx”. “E” oznacza ‘etanol’, zaś “xx” to maksymalna ilość etanolu zalecana do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie
będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. W powyższej figurze “E5” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 5 proc. etanolu, zaś “E10” oznacza, że w pojeździe można stosować benzynę zawierającą do 10 proc. etanolu. “E” dla “etanolu” to skrótowy sposób pokazania,
jaki maksymalny poziom etanolu i/lub innych związków tlenowych może zawierać benzyna.

KWADRAT DLA OLEJU NAPĘDOWEGO - informacja wewnątrz znaku odnośnie do zawartości biokomponentów w oleju napędowym oznaczona jest jako “Bxx”. “B” oznacza biodiesel, zaś “xx” to maksymalna ilość biodiesla dopuszczalna do użycia w danym pojeździe; takie oznaczenie będzie również odpowiednio umieszczone na pompie paliwa w dystrybutorze. Na powyższym obrazku “B7” oznacza, że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 7 proc. biodiesla, zaś “B10” oznacza,
że w pojeździe można stosować olej napędowy zawierający do 10 proc. biodiesla. “B” dla “biodiesla” to skrótowy sposób pokazania, jaki maksymalny procentowy poziom biodiesla w postaci estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) może zawierać olej napędowy, oznaczony danym znakiem.

KWADRAT UŻYWANY BĘDZIE TAKŻE DLA "XTL" - który jest parafinowym olejem napędowym, wytwarzanym z surowców odnawialnych lub kopalnych innych niż ropa naftowa, w procesie syntezy lub hydrorafinacji, a którego skład jest prawie identyczny
z tradycyjnym olejem napędowym, uzyskiwanym z ropy naftowej. Stosowna norma CEN dla XTL to EN15940. «XTL» oznacza tu parafinowy olej napędowy, używany jako czyste paliwo. Norma EN15940 zezwala, by parafinowy olej napędowy zawierał do 7 proc. estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME).

ROMB DLA PALIW GAZOWYCH - informacja wewnątrz znaku określa, czy pojazd może być napełniony wodorem (“H2”), sprężonym gazem ziemnym (“CNG”), skroplonym gazem ziemnym (“LNG”) lub gazem płynnym (“LPG”).

fuel-identifiers.eufuel-identifiers.eu 

Oprócz wszystkich krajów UE nowe oznaczenia będą też obowiązywać w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Macedonii, Serbii, Szwajcarii i Turcji.

Wielka Brytania zadecyduje, w jakim zakresie unijne zasady będą stosowane
po Brexicie, jednakże etykiety będą umieszczane na nowych pojazdach na linii produkcyjnej, tak więc pojazdy wchodzące na brytyjski rynek nadal będą wyposażone we wspomniane etykiety.

+++

Veit Stutz: Zamiast wciąż szukać nowych wyzwań, lepiej dłużej zostać na danym stanowisku i wgryźć się w temat [NEXT TIME]

Więcej o: