IMGW czeka na pieniądze z rządu. Grozi nam brak prognoz i zakaz lotów

Robert Kędzierski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który odpowiada m.in. za prognozy pogody, nie ma pieniędzy na normalne funkcjonowanie. Grozi nam nie tylko brak prognoz, ale nawet zamknięcie przestrzeni powietrznej.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ma problemy z bieżącym funkcjonowaniem. Nie otrzymuje z budżetu odpowiednich pieniędzy - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Jeśli sytuacja będzie się utrzymywać, wydawanie prognoz przez IMGW może być znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe. A to, w najgorszym wariancie, grozi zamknięciem przestrzeni powietrznej, bo bez informacji pogodowej praktycznie żaden samolot rejsowy nie może wzbić się w powietrze.

Wielka reforma IMGW

Według "DGP" problemy Instytutu zaczęły się w zeszłym roku, kiedy to na skutek reformy prawa wodnego przestał być finansowany bezpośrednio budżetu państwa. Stał się podległy Wodom Polskim. To nowa spółka państwowa zajmująca się  m.in. zasobami wodnymi, budowaniem wałów przeciwpowodziowych oraz przeciwdziałaniem suszy. 

Wody Polskie same jeszcze nie osiągają zakładanych w budżecie przychodów i dlatego miały przekazać do IMGW zaledwie 35 proc. przewidzianych na ten rok środków. 

Pieniądze mają być

Według informatorów "DGP" brakuje pieniędzy na bieżące naprawy. A te są drogie - przywrócenie funkcjonowania uszkodzonego radaru pogodowego w Rzeszowie kosztować ma 650 tys. zł. O swój los mają też obawiać się pracownicy.

Środki na finansowanie IMGW zapewne się znajdą. W tej chwili nie do końca wiadomo, czy będą one pochodzić z Wód Polskich, czy ze środków Urzędu Dozoru Technicznego, czy ponownie bezpośrednio z budżetu państwa. Ostatnią z możliwości otwierałaby nowelizacja prawa wodnego, co możliwe byłoby najwcześniej jesienią, po wakacyjnej przerwie w pracach Sejmu. 

Za co odpowiada IMGW?

Istotną częścią obowiązków Instytutu jest tworzenie prognoz pogody, analiza stanu rzek oraz wydawanie bieżących ostrzeżeń. To właśnie na komunikatach IMGW opiera się, w dużej części, działanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Czytaj też: 'Matczyna emerytura' od 2019 roku. Pieniądze dostaną również kobiety, które nie pracowały zawodowo

Za pomocą m. in. wiadomości SMS powiadamia on mieszkańców zagrożonych obszarów o zbliżających się groźnych zjawiskach pogodowych. W tej chwili trwa pilotaż systemu, jego pełne wdrożenie ma nastąpić w grudniu. Miejmy nadzieję, że do tego czasu finansowy status Instytutu Meteorologii zostanie wyjaśniony. 

***

Więcej o: