Będzie obwodnica Morawicy. Pierwszy odcinek nowej drogi rozładuje ruch na trasie Kielce Północ, Busko i Tarnów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach podpisała umowę na projekt i budowę I etapu obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73. Nowa droga rozładuje przeciążenie na odcinku trasy łączącej węzeł Kielce Północ, Busko i Tarnów.

Najbardziej obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73 Kielce - Busko - Tarnów będzie miał dwie jezdnie i stanie się drogą szybkiego ruchu.

Pierwszy etap inwestycji zrealizuje za blisko 78 mln złotych konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider), Masfalt i Drogomex.

- Jest to zarówno budowa systemu połączeń drogowych między najważniejszymi ośrodkami w poszczególnych regionach Polski, jak i podniesienie poziomu bezpieczeństwa na istniejących odcinkach dróg krajowych. Nowa droga pozwoli na ograniczenie liczby wypadków, a jednocześnie znacząco usprawni połączenia drogowe w regionie - przekazał  minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Umowę w Urzędzie Miasta i Gminy w Morawicy podpisali ze strony inwestora Dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach Krzysztof Strzelczyk i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Marcin Niewadził, a ze strony Wykonawcy Sławomir Barczak, Dyrektor Obszaru Infrastruktury Mostostal Warszawa S.A.

 Lokalne drogi przeciążone

Przez podkielecką Morawicę i Wolę Morawicką przebiega szczególnie obciążony ruchem odcinek drogi krajowej nr 73. W samej Morawicy natężenie ruchu przekracza nawet 19 tysięcy pojazdów na dobę. Dlatego inwestycja ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych znacznie poprawi płynność ruchu, bezpieczeństwo i komfort jazdy.

W ramach pierwszego etapu wybudowana zostanie dwujezdniowa droga szybkiego ruchu o długości 4,2 km biegnąca po śladzie istniejącej trasy krajowej nr 73 odcinku od granic miasta Kielce do granicy miejscowości Brzeziny i Morawica.

W ramach zadania powstaną cztery skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (dwa na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 73 z drogami powiatowymi, kolejne dwa z drogami gminnymi), kładka dla pieszych w miejscowości Bilcza oraz drogi dojazdowe.

Przebudowana będzie także związana z drogą infrastruktura. Docelowo obwodnica Morawicy będzie miała 8 km długości.

W drugim etapie inwestycji wybudowany zostanie odcinek biegnący po nowym śladzie omijający Morawicę i Wolę Morawicką. Termin realizacji inwestycji to 36 miesięcy z doliczeniem okresów zimowych począwszy od podpisania umowy. Inwestycja realizowana będzie w systemie projektuj i buduj, co oznacza, że wykonawca dokona niezbędnych aktualizacji projektowych przed przystąpieniem do robót.

Poprzedni wykonawca się wycofał

Pierwotnie obwodnicę miało budować konsorcjum, na czele którego stał Budimex. Firma złożyła ofertę na 69 mln zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zarezerwowała na tę inwestycję 76,5 mln zł.

W maju wykonawcy nie przedłużyli wadium, co oznacza, że zrezygnowali z przetargu.

Mostostal Warszawa z ofertą wycenioną na 78 mln zł był drugi w kolejności.

Dlaczego Budimex się wycofał? - Podwykonawcy, którzy złożyli nam oferty na etapie przetargu, z upływem czasu wycofali je i nie mogliśmy znaleźć nowych podwykonawców, którzy mieściliby się w cenach założonych w naszej ofercie. Ponadto z powodu rosnących cen materiałów i robocizny realizacja tego kontraktu w terminie późniejszym niż zakładaliśmy w ofercie groziłaby poniesieniem znacznej straty - tłumaczył w rozmowie z "Wyborczą" Krzysztof Kozioł, dyrektor biura komunikacji Budimexu.

Mimo problemów na etapie przystąpienia do realizacji budowy obwodnicy GDDKiA cały czas podtrzymywało, że umowa na budowę pierwszego odcinka zostanie podpisana do końca lipca.

+++

Morawski: "Teraz rozwijamy się w tempie 5 proc., ale to jest nie do utrzymania. Choćby dlatego, że w Polsce zabraknie pracowników"

Więcej o: