Rekordowy zysk GPW. Kurs spółki po wynikach zakończył dzień na mocnym plusie

Spółka GPW, która jest także notowana na warszawskiej giełdzie, podała wyniki za II kwartał. Zarobiła prawie 80 mln zł, o blisko 90 proc. więcej niż przed rokiem.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) miała w II kwartale rekordowy zysk netto - 79,11 mln zł. To wzrost o 88,6 proc. w ujęciu rok do roku i o 177,7 proc. w porównaniu z I kwartałem. Jak podaje spółka w komunikacie, "znaczny wpływ na wynik netto okresu miały przychody finansowe uzyskane głównie ze sprzedaży akcji spółki stowarzyszonej Aquis Exchange".

Zysk operacyjny wyniósł 46,28 mln zł wobec 49,03 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 54,4 mln zł wobec 56,1 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,65 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 87,64 mln zł rok wcześniej.

W całym I półroczu 2018 r. spółka miała 107,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 69,65 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 172,58 mln zł w porównaniu z 178,67 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 96,94 mln zł wobec 102,89 mln zł rok wcześniej. 

Inwestorzy zareagowali na raport entuzjastycznie. Notowania GPW wzrosły w środę o ponad 7 proc.

Notowania spółki GPWNotowania spółki GPW źródło: stooq.pl

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie. 

Więcej o: