Wzrost produkcji przemysłowej w lipcu najwyższy od 9 miesięcy. Ale analitycy i tak czują się nieco rozczarowani

Jak wynika z najnowszych danych GUS, produkcja przemysłowa w Polsce w lipcu zanotowała wzrost o 10,3 proc. rok do roku. O 18,7 proc. rok do roku urosła też budowlanka.

Lipcowe dane - produkcja sprzedana przemysłu wyższa o 10,3 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku - są najlepsze od października ubiegłego roku. W opinii analityków mBanku, to kwestia efektu bazy (czyli stosunkowo niska produkcja w lipcu 2017 r., z którą obecny wynik jest porównywany) oraz korzystnej różnicy dni roboczych (22 w lipcu br., a 21 rok temu).

Z drugiej strony - analitycy rynkowi czują się danymi lekko rozczarowani. - Korzystny układ kalendarza i wysokie temperatury pozwalały oczekiwać odczytu na poziomie wyraźnie powyżej 11 proc. tok do roku - oceniają eksperci z Raiffeisen Polbanku. Także ekonomiści z mBanku liczyli na wzrost ok. 11,5 proc. 

Szczególne zapotrzebowanie na energię

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, W stosunku do lipca 2017 r. wzrost produkcji przemysłowej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, najmocniejszy w przypadku produkcji m.in. maszyn i urządzeń (o 25 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 20,6 proc.), wyrobów z metali (o 18 proc.) czy urządzeń elektrycznych (o 17,5 proc.). To wskazuje przede wszystkim na wysoki popyt krajowy.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu rok do roku zanotowano w czterech działach, m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 4,7 proc.) czy produkcji wyrobów farmaceutycznych (o 3,3 proc.).

.. GUS

W porównaniu do czerwca br. produkcja spadła o 5,4 proc. Jest to jednak "standardowy", wakacyjny spadek, odnotowywany też w lipcach w poprzednich latach.

Pod odliczeniu czynników sezonowych i kalendarzowych dynamika produkcji wyniosła dokładnie 0 proc. miesiąc do miesiąca, co jest najlepszą miarą aktualnego, zerowegoimpetu produkcji

- komentują analitycy mBanku

Co ciekawe, wyższa niż w czerwcu (i znacznie wyższa niż w lipcu rok temu) była produkcja energii. Zapotrzebowanie na nią w trakcie największych lipcowych upałów biło rekordy.

W okresie styczeń-lipiec 2018 produkcja przemysłowa wzrosła, w porównaniu z tym samym okresem rok temu, o 6,7 proc.

Budowlanka też w górę

O 18,7 proc. rok do roku wzrosła w lipcu także produkcja budowlano-montażowa. Przez pierwszych siedem miesięcy 2018 r. była ona wyższa o 21,4 proc. niż w analogicznym okresie 2017 r.

Lipcowy wzrost w budowlance 18,7 proc. rok do roku to także wynik lekko poniżej oczekiwań. Ekonomiści z Raiffeisen Polbanku uważają, że przy sprzyjających warunkach atmosferycznych można było liczyć na wzrost przekraczający 20 proc. Eksperci z PKO Banku Polskiego liczyli na wzrost 23,7 proc.

- Nie należy po takim odczycie rozpaczać - uspokajają jednak analitycy mBanku, zwracają uwagę m.in. na efekt bazy. W opinii ekspertów mBanku wyhamowanie w budowlance w ujęciu miesięcznym może być związane z kończeniem inwestycji samorządowych związanych z kalendarzem wyborczym. Innymi słowy - samorządy kończą budować nowe drogi, mosty itd. przed wyborami.

Drugi czynnik może oddziaływać negatywnie jeszcze w najbliższych miesiącach. Należy także pamiętać o ograniczeniach podażowych, które będą coraz bardziej widoczne w tym sektorze (brak pracowników, problemy z rozstrzyganiem przetargów o niedostosowanych kosztorysach)

- czytamy w ich komentarzu do danych GUS.

Wzrost PKB coraz niższy

W opinii analityków rynkowych, lipcowe dane GUS wskazują na delikatne zahamowanie dynamiki wzrostu PKB Polski. Przypomnijmy, że według wstępnego odczytu Urzędu, w drugim kwartale polska gospodarka urosła o 5,1 proc. Dokładne dane GUS poda 31 sierpnia. Także w I kwartale gospodarka rosła w tempie ponad 5 proc. - dokładnie 5,2 proc.

W II połowie roku prognozowane jej lekkie spowolnienie wzrostu. Ekonomiści z PKO Banku Polskiego i mBanku mówią o spadku poniżej 5 proc. w III kwartale, Raiffeisen Polbank o 4,7-4,8 proc. 

***

Ewa Błaszczyk: Nie zakładajmy na wstępie, czy będzie sukces czy klapa, tylko zróbmy robotę [NEXT TIME]