Rewolucja w rozliczaniu wydatków na auto firmowe. A to tylko jedna z dużych zmian podatkowych

Ministerstwo Finansów pokazało pakiet proponowanych zmian w podatkach PIT i CIT. Projekt nowej ustawy zakłada m.in. znaczne ograniczenie możliwości "wrzucania w koszty" wydatków na samochód czy wprowadzenie tzw. exit tax.

W długim aż na 155 stron projekcie nowelizacji ustaw o PIT, CIT czy Ordynacji podatkowej jest całe mnóstwo zmian i nowości. W niektórych sytuacjach można wręcz mówić o "rewolucji". Warto przypomnieć natomiast, że na razie to tylko pomysły ministerstwa finansów, i do ich realizacji jeszcze nie taka bliska droga. Po drodze są wszak konsultacje publiczne, uzgodnienia w rządzie, potem prace w parlamencie i ewentualne uwagi prezydenta.

Koniec kilometrówki

Projekt ustawy zakłada koniec tzw. kilometrówki dla przedsiębiorców, którzy wykorzystują w swojej działalności samochód niewprowadzony do ewidencji środków trwałych. Nowe przepisy (oczywiście jeśli wejdą w życie w takim kształcie) zakładają, że wydatki na samochód wykorzystywany w celach służbowych będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu w 20 proc.

Przedsiębiorcy będą mogli "wrzucać w koszty" więcej wydatków w przypadku, gdy samochód będzie zaliczony do składników majątkowych firmy. Jeśli auto będzie wykorzystywane zarówno w celach służbowych, jak i prywatnych, do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć 50 proc. wydatków.

Całość wydatków będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wyłącznie w sytuacji, gdy auto będzie służyło wyłącznie celom służbowym, i gdy przedsiębiorca będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu, taką jak dla celów podatku VAT. Przypomnijmy - dziś przedsiębiorcy nie muszą stosować takiej ewidencji, ażeby zaliczać całość wydatków "samochodowych" do kosztów uzyskania przychodów. 

Brak takiej ewidencji ma oznaczać w świetle nowych przepisów, że samochód jest wykorzystywany także w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika, a tym samym limit wydatków obniżających podstawę opodatkowania będzie wynosił "tylko" 50 proc.

fragment projektu ustawyfragment projektu ustawy .

Drogie auta w leasing? Koniec z tym!

Projekt ustawy zakłada także nałożenie limitu w wysokości 150 tys. zł na wysokość kosztów związanych z opłatami leasingowymi. To ma na celu "ukrócenie" korzyści związanych z leasingiem drogich samochodów. Natomiast opłaty leasingowe nie będą powiązane z przepisem dotyczącym 50-procentowego ujęcia w kosztach uzyskania przychodów, chyba, że zostaną skonstruowane w tej sposób, że będą obejmować obejmuje koszty eksploatacji samochodu.

Exit tax już w projekcie ustawy

W projekcie ustawy znajdziemy także proponowane przepisy dotyczące tzw. podatku od wyprowadzki, czyli exit tax. Resort finansów nazwał go w ustawie "podatkiem od niezrealizowanych zysków". Potwierdziły się informacje, że ma on wynosić 3 proc. i 19 proc. 

.. .

Podatek od "niezrealizowanych zysków" będą musiały zapłacić firmy i osoby prywatne w sytuacji, gdy przeniosą one swój majątek poza terytorium Polski albo zmienią rezydencję podatkową. W takiej sytuacji państwo polskie nie jest obecnie w stanie pobrać podatku "od zbycia składnika majątkowego". Exit tax ma to zmienić. 

Podatek nie będzie pobierany, jeśli "wartość rynkowa składnika majątku" nie będzie przekraczała 2 mln zł. W przypadku majątku niezwiązanego z działalnością gospodarczą, "exit tax" będzie dotyczył wyłącznie papiery wartościowe - udziały w spółkach, akcje, udziały w funduszach inwestycyjnych itd.

Niższy podatek CIT dla małych firm

Zgodnie z projektem ustawy, obniżony z 15 proc. do 9 proc. ma zostać podatek CIT dla najmniejszych firm - których przychody w danym roku nie przekroczyły wyrażonej w równowartości 1,2 mln euro. Planowana jest także jeszcze niższa, 5-procentowa stawka, dla innowacyjnych firm, osiągających dochód z tzw. praw własności intelektualnych. 

Większych i mniejszych zmian jest całe mnóstwo. To także np. 19-procentowy podatek od zbycia kryptowalut, wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi mieszkaniowej z 2 do 3 lat czy brak uzależniania możliwości skorzystania przez małżeństwa z preferencyjnego rozliczenia od terminowości złożenia deklaracji PIT. Ministerstwo Finansów chce też wprowadzić obowiązek raportowania m.in. przez doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych czy pracowników banków tzw. schematów podatkowych. W największym skrócie to "konstrukcje", przy których istnieje obawa czy podejrzenie, że mogą służyć omijaniu podatków.

Resort finansów szacuje, że w ciągu 10 lat obowiązywania wszystkich znowelizowanych ustaw, do budżetu państwa wpłynie łącznie ok. 7,5 mld zł, a do budżetów samorządów ok. 3 mld zł.

***

Jacek Walkiewicz: Widzę szanse w problemach, a wcześniej widziałem problemy w szansach [NEXT TIME]

Więcej o: