PKO BP wprowadził do oferty kredyty hipoteczne ze stałą stopą procentową

PKO Bank Polski wprowadził do oferty kredyty hipoteczne na stałą stopę procentową na okres 60 miesięcy. W IV kwartale tego roku bank planuje zaoferować ten produkt swoim dotychczasowym klientom, którzy mają kredyt oprocentowany według stopy zmiennej.

"Kredyt na stałą stopę jest już w ofercie od poniedziałku" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji prasowej.

Obecnie ,stała stopa procentowa jest oferowana klientom banku, którzy dopiero ubiegają się o kredyt hipoteczny.

Czytaj więcej: UOKiK chce, by banki udzielały kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu

"Dla klientów, którzy posiadają już kredyty wprowadzimy konwersję ze zmiennej na stałą stopę najprawdopodobniej w czwartym kwartale tego roku" - powiedział dziennikarzom wiceprezes Rafał Kozłowski.

Po 5 latach stopa znów będzie zmienna

Bank podał na swojej stronie internetowej, że w celu ograniczenia ryzyka zmienności stopy procentowej kredytów hipotecznych, oferuje możliwość ubiegania się o zawarcie aneksu do umowy kredytu Własny Kąt hipoteczny, na podstawie którego wskaźnik referencyjny WIBOR 3M stosowany do określenia wysokości oprocentowania zostanie zastąpiony na okres 5 lat, 5-letnią stałą stopą bazową. 

Czytaj więcej: Prezes PKO BP: Obecna fala wymiecie banki średnie i małe. Niebawem duże zmiany mogą dotknąć miliony osób

Po upływie określonego w aneksie do umowy kredytu okresu obowiązywania 5-letniej stałej stopy bazowej, kredyt oprocentowany będzie ponownie według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M i marży banku. 

Kredyty o stałym oprocentowaniu będą dla banków obowiązkowe? 

Decyzja banku wpisuję się w ostatnie działania regulatorów naszego rynku finansowego (KNF, UOKiK), którzy naciskają, aby banki zaczęły chętniej udzielać tego rodzaju kredytów. 

"Nie tylko z punktu widzenia interesów konsumentów, ale także stabilności sektora finansowego w Polsce - konieczne jest, by banki wprowadziły w większym zakresie do swoich ofert kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu. Dotychczasowa mała popularność tego produktu spowodowana jest ich niższą atrakcyjnością w stosunku do kredytów o zmiennym oprocentowaniu. Konsumenci będą zainteresowani takimi produktami, pod warunkiem, że będą one bardziej konkurencyjne" - pisał w połowie lipca w liście do szefów banków prezes UOKiK-u Marek Niechciał. 

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa banku wyniosły 298,7 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 299 mld zł na koniec II kw. 2017. W pierwszym półroczu jego grupa kapitałowa wypracowała 1,69 mld zł zysku, co oznacza wzrost o 22,3 proc., czyli o 308 mln PLN w relacji do wyniku roku poprzedniego. 

Emilian Kamiński: Żeby nie być frustratem, zacząłem sam organizować sobie życie [NEXT TIME]

Więcej o: