Pracownicy rekordowo pewni siebie. Prawie nikt nie boi się zwolnienia, za to większość oczekuje podwyżek

Niemal 90 proc. Polaków jest spokojnych o swoje miejsce zatrudnienia, a 6 na 10 oczekuje dalszych podwyżek w nadchodzących miesiącach - wynika z "Barometru Rynku Pracy" przygotowanego przez Work Service S.A.

- Przy dobrej koniunkturze gospodarczej i wzroście PKB przekraczającym 5 proc., to strona pracownicza nadaje dziś tempo zmian rynkowych. Widać to choćby po względem poczucia stabilności sytuacji zawodowej. Obecnie tylko 8,7 proc. Polaków obawia się utraty, a ponad 88 proc. jest przekonanych o utrzymaniu obecnego zatrudnienia, co jest najwyższym wynikiem w historii naszych badań. Takie
nastroje przekładają się również na inne aspekty, jak choćby najlepsze od trzech lat wskazania związane ze spodziewanym czasem znalezienie nowej pracy, a także wysokie aspiracje zarobkowe – podkreśla Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

Work ServiceWork Service 

Najnowsze dane wskazują, że niemal 60 proc. pracowników oczekuje podniesienia poziomów płac, a przy zmianie zatrudnienia liczą na wyższe stawki o 25-50 proc.

I choć ambicje płacowe mamy spore w przypadku zmiany pracodawcy, to jednak w praktyce niewielu decyduje się na ten krok.

Obecnie zaledwie 19,8 proc. badanych rozważa zmianę pracodawcy.

Kto da podwyżki, kto dostanie podwyżki

Z badania wynika, że najbardziej gotowe do podnoszenia płac są firmy zatrudniające ponad 250 pracowników (20,4 proc.), a także firmy z branży usługowej (26,5 proc.) i produkcyjnej ( 25 proc.).

- Największymi optymistami w zakresie wzrostu wynagrodzeń są mieszkańcy dużych miast o wielkości zaludnienia ponad 500 tys. - w tych lokalizacjach przeszło 2/3 badanych spodziewa się poprawy przychodów z pracy. Ten trend nie powinien dziwić , choćby ze względu na to, że w dużych aglomeracjach miejskich, w ostatnich kwartałach notowane są śladowe poziomy bezrobocia (poniżej 3 proc.), a także rekordowe ilości ofert pracy. [...] Co ciekawe , również na terenach wiejskich ponad 61 proc. badanych oczekuje wzrostu wynagrodzeń - czytamy w raporcie.

Pracownicy są, ale nie ma

Ponadto raport wykazał, że 49,7 proc. firm ma problemy z dostępnością odpowiednich kandydatów, a 16,4 proc. pracodawców nie podejmuje nowych inwestycji z powodu deficytów kadrowych.

Mimo to największe plany rekrutacyjne wykazują sektor produkcyjny i handlowy, wśród których co drugi pracodawca zapowiada poszukiwanie nowych kadr. Firmy będą
zabiegać głównie o pracowników niższego (55,6 proc.) i średniego szczebla (47,3 proc.), a 12,6 proc. pracodawców planuje rekrutować członków kadry zarządzającej. 

Dane prezentowane w ramach "Barometru Rynku Pracy X" zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Kantar Millward Brown S.A. Badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=305) w dniach 18-27.07. 2018 r. oraz pracowników (N=554) w dniach 16-20.07.2018 r.

+++

Rafał Agnieszczak: Ktoś, kto zawsze jedzie po bandzie, nie wygra w biznesie [NEXT TIME]

Więcej o: